Nätverk

Gothia Forum har, förutom egna resurser, ett brett nätverk och fungerar som en kontaktpunkt för den som söker forskningsresurser eller specialistkompetens inom Västra Götalandsregionen.

FoU-enheter

FoU-enheter i VGR

FoU-enhet i Halland
 

Prövningsenheter 

KPE 
Urologi SU
Reumatologi
Klinisk kemi

 

Övriga aktörer

Biobank Väst
Registercentrum Västra Götaland