Nätverk

Nätverk 

Gothia Forum har, förutom egna resurser, ett brett nätverk av prövningsenheter och forskningscenter och fungerar som en kontaktpunkt för den som söker forskningsresurser eller specialistkompetens inom Västra sjukvårdsregionen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Barncancercentrums forskningsenhet
Kontakt: Forskningskoordinatorer, Tel: 031- 343 58 65
Webbplats >> 

Forskningsenheten för bröst- och melanomkirurgi
Kontakt: Therese Bengtsson
therese.bengtsson@vgregion.se

Forskningsenheten Medicinmottagningen, SU/Mölndal
Kontakt: Janet Moodh
janet.moodh@vgregion.se

Forskningsemottagning kirurgi Sahlgrenska
Kontakt: Tina Biörserud
christina.biorserud@vgregion.se

FoU-avdelning, Psykiatri Affektiva, Östra
Kontakt: Urban Norén, forskningssjuksköterska
urban.noren@vgregion.se

FoU-rådet på Kirurgkliniken Östra,  Område 2
Kontakt: Eva Angenete, professor 
eva.angenete@vgregion.se

Hillevi Björkqvist, forskningssjuksköterska
hillevi.bjorkqvist@vgregion.se

Kardiologens forskningsenhet
Kontakt: Sofie Andréen, Vårdenhetschef
eva-sofie.andreen@vgregion.se

Klinisk prövningsenhet Urologimottagningen
Kontakt: Ann Carlstrand
ann.carlstrand@vgregion.se

Kliniskt reumatologiskt forskningscentrum
Kontakt: Christina Hessle, forskningskoordinator
koordinator.reuma@vgregion.se

KPE/ Klinisk Prövnings Enhet – Clinical Trail Unit Dept of oncology
Kontakt: Annika Baan, Vårdenhetschef, annika.baan@vgregion.se
Webbplats: KPE/ Klinisk Prövniningsenhet 

KPE-enheten Transplantation
Kontakt: Christina Wibeck, Marita Rosenberg och Ann Österholm, studycoordinator.transplant.su@vgregion.se

Kärlkirurgisk forskningsenhet
Kontakt: Monica Broeren, Forskningssjuksköterska
monika.broeren@vgregion.se

MS-Centrum Forskningsenhet
Kontakt: Jan Lycke, Professor i Neurologi /
Anne Brandt, Forsksningssjuksköterska
forskningsenheten.mscentrum.sinnen.ostra.su@vgregion.se

Neuropsykiatri, FoU-enhet
Kontakt: Camilla Palmqvist, Enhetschef
camilla.palmqvist@vgregion.se

Prövningsenhet barn (PCRC)
Kontakt: Tina Kjellén (Enhetschef)
Tel: 031-3426883 (allmänt)
Mail: su.provningsenhetbarn@vgregion.se
Webbplats: Prövningsenhet barn (PCRC) 

Strokeenhetens forskningsavdelning
Kontakt: Eva Axelsson
eva.e.axelsson@vgregion.se 
 


Skaraborgs Sjukhus

Enhet för kliniska studier
Kontakt: Marina Modin, forskningskoordinator
marina.modin@vgregion.se
 


Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)

Verksamheten för klinisk prövning, 
Kontakt: Andrea Sandberg, samordnare för innovation och klinisk prövning andrea.v.sandberg@vgregion.se
 


Privat

Forskningsenheten- Carlanderska 
Kontakt: Enhetschef, Margareta Sandberg
margareta.sandberg@carlanderska.se
Telefon: 031- 819121
 

Ladulaas Kliniska Studier
Kontakt: Katarina Berndtsson Blom
info@ladulaaskliniken.se
Webbplats: www.ladulaaskliniken.seFoU-enheter övergripande

FoU-enheter i VGR
FoU-enhet i Halland


Övriga forskningsaktörer inom VGR

ALF-kontoret
Biobank Väst
HTA-centrum
Innovationsplattformen
Registercentrum Västra Götaland 


Forskningsenheter inom Sahlgrenska akademin

Centrumbildningar, Core Facilities och forskande stödenheter
Webbplats: sahlgrenska.gu.se/om-fakulteten/organisation


Samarbetsorganisationer i regionen

Webbplats: https://www.gothiaforum.com/web/en/ecosystem (engelsk version)
 

 

 

 

 

Kontaktperson nod projekt

Kontakt

Sandra Olsson
Projektledare för regional samordning
Telefon
0700-82 39 28