Nätverk

Gothia Forum har, förutom egna resurser, ett brett nätverk och fungerar som en kontaktpunkt för den som söker forskningsresurser eller specialistkompetens inom Västra sjukvårdsregionen.

Prövningsenheter/Forskningsenheter 

Kardiologens forskningsenhet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Kontakt: Sofie Andréen, Vårdenhetschef, eva-sofie.andreen@vgregion.se

Kliniskt reumatologiskt forskningscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Kontakt: Christina Hessle, forskningskoordinator, koordinator.reuma@vgregion.se


KPE/ Klinisk Prövnings Enhet – Clinical Trail Unit Dept of oncology, Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Kontakt: Annika Baan, Vårdenhetschef, annika.baan@vgregion.se
Webbplats: KPE/ Klinisk Prövniningsenhet 

Kärlkirurgisk forskningsenhet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Kontakt: Monica Broeren, Forskningssjuksköterska, monika.broeren@vgregion.se

MS-Centrum Forskningsenhet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Kontakt: Jan Lycke, Professor i Neurologi /
Anne Brandt, Forsksningssjuksköterska
forskningsenheten.mscentrum.sinnen.ostra.su@vgregion.se

Neuropsykiatri, FoU-enhet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Kontakt: Camilla Palmqvist, Enhetschef, camilla.palmqvist@vgregion.se

Pediatric Clinical Research Center, PCRC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Kontakt: Jenny Kindblom, läkare, medicinskt ansvarig, jenny.kindblom@vgregion.se
Tel: 031-3426883 (allmänt)

Strokeenhetens forskningsavdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Kontakt: Jeanette Demorney, Samordnare, jeanette.demorney@vgregion.se 

Ladulaas Kliniska Studier, privat
Kontakt: Katarina Berndtsson Blom, info@ladulaaskliniken.se  
Webbplats. www.ladulaaskliniken.se


FoU-enheter övergripande

FoU-enheter i VGR

FoU-enhet i Halland

Övriga forskningsaktörer inom VGR

ALF-kontoret
Biobank Väst
HTA-centrum
Innovationsplattformen
Registercentrum Västra Götaland 

Forskningsenheter inom Sahlgrenska akademin

Centrumbildningar, Core Facilities och forskande stödenheter
Webbplats: sahlgrenska.gu.se/om-fakulteten/organisation

 

Samarbetsorganisationer i regionen

Webbplats: https://www.gothiaforum.com/web/en/ecosystem (engelsk version)