Nätverk

Nätverk 

Gothia Forum har, förutom egna resurser, ett brett nätverk av prövningsenheter och forskningscenter och fungerar som en kontaktpunkt för den som söker forskningsresurser eller specialistkompetens inom Västra sjukvårdsregionen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset(SU)

Forskningsenheter/prövningsenheter på SU >>
 


Skaraborgs Sjukhus

Enhet för kliniska studier
Kontakt: Marina Modin, forskningskoordinator
marina.modin@vgregion.se
 


Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)

Verksamheten för klinisk prövning, 
Kontakt: Andrea Sandberg, samordnare för innovation och klinisk prövning andrea.v.sandberg@vgregion.se
 


Privat

Forskningsenheten- Carlanderska 
Kontakt: Maria Falkdahl, Forskningskoordinator
maria.falkdahl@carlanderska.se
Telefon: 031- 819121
 

Ladulaas Kliniska Studier
Kontakt: Katarina Berndtsson Blom
info@ladulaaskliniken.se
Webbplats: www.ladulaaskliniken.seFoU-enheter övergripande

FoU-enheter i VGR
FoU-enhet i Halland


Övriga forskningsaktörer inom VGR

ALF-kontoret
Biobank Väst
HTA-centrum
Innovationsplattformen
Registercentrum Västra Götaland 


Forskningsenheter inom Sahlgrenska akademin

Centrumbildningar, särskilda forskningssatsnignar och strategiska mötesplatser för samverkan
Webbplats: www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskning/centrumbildningar


 

 

 

 

 

Kontaktperson nod projekt

Kontakt

Emma Larsson
Projektledare för regional samordning
Telefon
0700- 82 38 39