Nodsamarbete inom området ATMP

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Gothia Forum är utsedd att vara regional nod för västra sjukvårdsregionen. Inom ramen för Kliniska Studier Sverige pågår ett flertal nationella utvecklingssatsningar. 

I nuläget finns inget nodprojekt inom ATMP, men en grupp bestående av respresentat från varje regional nod har träffats för att skriva samman en ansökan om ett nodprojekt inom ATMP. Ansökan är klar och skickad till enheten Kliniska Studier i Sverige. Så snart ansökan har beviljats kommer löpande information kring projektet att publiceras här.

Titel på ansökan: ATMP från pre-klinik till klinisk studie ur ett regulatoriskt perspektiv.
Ansvariga: Ann Novotny (Gothia Forum), Johanna Mercke Odeberg (Forum Söder), Karin Skoglund (Forum Sydost), Kersti Nyström Lansner (KTA), Marja-Liisa Lammi Tavelin (Forum Norr), Miriam Idar (Forum Uppsala-Örebro). Projektledare är Ann Novotny

Läs mer om Kliniska Studier Sverige och de nationella utvecklingssatsningarna>>

Kontakt

Ann Novotny
Projektledare Regenerativ medicin, Gothia Forum
Telefon
0700 - 20 79 05
Ann Novotny