Nya tekniska specifikationer för den preanalytiska fasen inom molekylär diagnostik

Den 13 februari, dagen före den nationella biobankskonferensen, arrangeras en kurs i nya ISO-, CEN- och SIS-tekniska specifikationer för den preanalytiska processen inom molekylär diagnostik. Kursen arrangeras av Sahlgrenska biobank på Gothia Forum och TATAA Biocenter. 
 
När?
Måndagen den 13 februari 2017
Klockan 13.00 till 17.00

Var?
TATAA Biocenter på Odinsgatan 28 i Göteborg

Deltagaravgift och anmälan
1350 SEK samt 1000 SEK för studenter
Anmäl dig här
 
För vem?
Biobankspersonal, kvalitetsmanagers, laboratoriechefer, biomedicinska analytiker, patologer, kliniska kemister, provningsledare, forskare som planerar kliniska studier, sjuksköterskor och annan personal som samlar eller hanterar prover för molekylära analyser.
 
Kursens innehåll:
 Bakgrund kring standardisering och den preanalytiska fasen
 Introduktion till de nya riktlinjerna
 Vad man bör beakta vid provtagning, transport, förvaring och beredning av nukleinsyror och proteiner för analys
 Hur man kvalitetssäkrar arbetsflöden
 Hur man optimerar arbetsflöden
 
Förkunskaper
Grundläggande kunskaper inom molekylära analyser
 
Beskrivning
Största bidragen till osäkerhet vid molekylära analyser uppkommer redan under den preanalytiska fasen, det vill säga stegen från provtagning, transport, förvaring och till upprening av provet. Själva analysen bidrar i regel inte signifikant till osäkerhet i testsvaret. För att optimera och standardisera den preanalytiska processen inom molekylär diagnostik satsade EU på projektet SPIDIA. Detta arbete genererade grundläggande kunskap för bestämning av DNA, mRNA och proteinhalter i frusen vävnad, FFPE material, helblod och plasma.

En grupp internationella experter, inkluderade Mikael Kubista från TATAA Biocenter som svensk representant, sammankallades för att utarbeta riktlinjer för den preanalytiska hanteringen, som sedermera har antagits av CEN (the European Committee for standardization), ISO (The International Organization for Standardization), och i Sverige genom SIS. 
 
De nya riktlinjerna är av stort värde för pålitlig och robust provhantering och provberedning för att med standardiserade arbetsflöden säkra att uppmätta data är av hög kvalitet och jämförbara mellan laboratorier. Riktlinjerna är särskilt relevanta för ackrediterat arbete, men även för undersökande forskning när processer behöver standardiseras och data jämföras. Denna kurs presenterar de nya riktlinjerna i ett sammanhang som underlättar implementering i din laborativa verksamhet.