null

Bloggar

100 miljoner för att stärka svensk life science

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beslutade den 19 maj att satsa upp till 100 miljoner kronor på innovationsprogrammet SIO Folksjukdomar. Programmet involverar ett stort antal aktörer, flera av dem i Västra Götaland, och ska leda till utveckling av vård och behandling för diabetessjuka – och tillväxt i life science-företag.

SIO Folksjukdomar handlar om att ta ett nationellt ansvar för att utveckla långsiktigt hållbara forsknings- och innovationsstrukturer och -processer för life science-sektorn i Sverige. Vinnovas beslut innebär att ett stort antal aktörer från läkemedelsindustri, högskolor och universitet samt hälso- och sjukvård får möjligheter till gränsöverskridande samarbeten – inledningsvis kring folksjukdomen diabetes.

I Västra Götaland har agendan formats genom samverkan mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen som gemensamt erbjuder väl utvecklad infrastruktur för samverkan inom klinisk forskning och Life Science.

– Västra Götalandsregionen har genom Gothia Forum skapat ett nav och ingång för läkemedels- och medicinteknikindustrin att testa sina produkter i hälso- och sjukvården. Vinnovas satsning innebär ökade förutsättningar för oss att genomföra nydanande kliniska studier, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen. 

Läs pressmeddelandet från Västra Götalandsregionen
Läs mer om programmet SIO Folksjukdomar
 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin