Bloggar

Bloggar

Programmet klart för den hälsoekonomiska konferensen SHEA

Nu är det fullständiga programmet tillgängligt för den hälsoekonomiska konferensen SHEA (Swedish Health Economics Association) som i år hålls i Göteborg. Gothia Forum finns på plats som medarrangör och utställare. Josefine Persson, hälsoekonom på Gothia Forum, kommer dessutom medverka som talare och moderator. 

Konferensen ges den 17-18 mars 2016. Huvudorganisatör denna gång är Centrum för Hälsoekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet (CHEGU), i samarbete med Enheten för hälsometri vid Sahlgrenska akademin och Gothia Forum.

 - Det här ätt bra tillfälle för alla med intresse för hälsoekonomi att mötas och uppdatera sig på det senaste inom forskningen i Sverige, berättar Josefine Persson.

Konferensen brukar samla omkring 150 deltagare från akademi, offentlig sektor och näringsliv och innehåller sessioner om alltifrån kostnadseffektivitetsstudier av behandlingar och teknologi i sjukvården till stora ekonometriska utvärderingar av hälsorelaterad policy baserat på nationella och internationella register. 

James Hammitt från Harvard kommer att hålla den inledande föreläsningen på konferensen och hans keynote kommer att handla om de utmaningar vad gäller metod men också etik och politik kring hälsoekonomiska utvärderingar inom hälso- och sjukvården. Huvudföreläsningen dag två hålls likaså av en internationell toppforskare då man lyckats locka hit professor Martin Knapp från London School of Economics & Political Science.

Här kan du ta del av programmet och anmäla dig: http://www.conferencemanager.se/sheakonferensen2016/Arrangemang.html

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin