null

Bloggar

248 miljoner till excellent göteborgsforskning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 810 miljoner kronor till 24 forskningsprojekt som har möjlighet att leda till nya vetenskapliga genombrott. Utöver det anslås 410 miljoner kronor för nationell infrastruktur inom livsvetenskap. Forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers tilldelas sammanlagt 248 miljoner kronor.

Forskning vid Göteborgs Universitet

Sammanlagt får forskare vid Göteborgs universitet 163 miljoner i anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Martin Bergö och Chandrasekahr Kanduri får strax över 40 miljoner kronor vardera under fem år till sitt projekt, som handlar om malignt melanom respektive icke-kodande RNA-molekylers roll för tumörutveckling.

För Martin Bergö, professor i molekylär medicin, innebär anslaget att han får möjlighet att utveckla forskningen om malignt melanom. – Malignt melanom är en av få cancerformer som har ökat i både antal fall och dödlighet de senaste 30 åren, trots att nya behandlingsmetoder och målinriktade mediciner tagits fram. Anslaget ger oss möjlighet att gå vidare och göra en samlad satsning för att öka förståelsen kring hur sjukdomen utvecklas, säger Martin Bergö.

Chandrasekahr Kanduri, professor i medicinsk och klinisk genetik, och hans kollegor studerar hur icke-kodande RNA påverkar utvecklingen av tumörer. Förhoppningen är att detta kan leda till förbättrad cancerdiagnostik samt nya måltavlor för framtida läkemedelsutveckling. Ta del av filmad intervju med Chandrasekahr: http://www.akademiliv.se/2014/10/20926/

33 miljoner kronor under fem år tilldelas projektet Bottlenecks for particle growth in turbulent aerosols där Bernhard Mehlig, professor i fysik, och hans kollegor ska studera hur till exempel vattendroppar i moln växer till.

Richard Neutze, professor i biokemi, ska studera hur cellers skelett, cytoskelettet, påverkas av elektromagnetisk strålning. Projektet Coherent cytoskeleton dynamics captured with cutting Edge X-ray methods tilldelas 26,5 miljoner kronor.

Projektet NMR for life, som är ett samarbete mellan Umeå och Göteborgs universitet, beviljas 21 miljoner i fortsättningsanslag. Inom ramen för NMR for life bedrivs forskning inom magnetresonansområdet.

Ytterligare fyra forskare vid Sahlgrenska akademin medverkar i projekt som nu får stöd från KAW. Dels Mikael Elam, Johan Wessberg och Justin Schneiderman, som medverkar i ett Chalmersprojekt som tilldelas drygt 34 miljoner kronor för att utveckla ett nytt sätt att mäta hjärnaktivitet. Dels Göran Bergström som medverkar i SCAPIS - The Swedish CArdioPulmonary bioImage Study- vid Uppsala universitet. Projektet har beviljats 100 miljoner kronor.

Forskning vid Chalmers

Per Delsing och Dag Winkler får tillsammans närmare 85 miljoner kronor i anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) för två separata projekt inom nanoteknologi och neurovetenskap. 

Per Delsing, professor i experimentell fysik, får 50 343 000 kronor för projektet "Fotonkondensat och relativistisk fysik på ett mikrochip". Projektet bygger delvis på den uppmärksammade teknik som Delsings forskarlag kunde demonstrera 2011 - där man använde squidar som mycket snabba speglar och på så sätt lyckades skapa ljuspartiklar (fotoner) ur vakuum. Därmed bevisades den så kallade dynamiska Casimireffekten (DCE), ett vetenskapligt genombrott som forskarna strävat efter i 40 års tid. –  Denna teknik gör det nu möjligt för oss att studera nya fysikaliska fenomen på ett mikrochip: relativitetsteorins tvillingparadox och kvantmekaniska klustertillstånd hos fotoner, säger Per Delsing.

Dag Winkler, professor i fysik, får 34 397 000 kronor för projektet "Neuro-SQUID - ett nytt sätt att mäta hjärnaktivitet". – Neuro-SQUID är en helt ny teknik, som bygger på de senaste framstegen inom nanoteknologi, högtemperatursupraledning och kvantelektronik. Med den kommer vi att kunna kartlägga den mänskliga hjärnan med mycket hög precision – helt riskfritt, förklarar Dag Winkler.
 

Mer information

Pressmeddelandet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Göteborgs universitets webbplats
Chalmers webbplats

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin