null

Bloggar

5 frågor till Christer Söderström - ny sektionschef på Centrum för klinisk prövning

Christer SöderströmVilken bakgrund har du?
Jag är apotekare och har jobbat med kliniska studier sedan 1987 i en mängd olika roller och på olika företag, både inom läkemedel och medicinteknik men även som läkemedelsansvarig på Apoteket AB. Jag har även en kortare erfarenhet av konsultbranschen.

Vilken är den största förändringen med ditt nya uppdrag?
Jag har hela tiden arbetat med företrädare för sjukvården så det, i sig, är inte nytt för mig. Jag har också varit involverad i de flesta moment av en studie samt både i nationella och internationella grupperingar. Det som är nytt är att tillhöra utförarledet. Kundbegreppet är viktigt för mig eftersom det innebär både hänsyn och skyldigheter. Utan våra kunder finns vi inte till och därför måste vi förstå dem så bra som möjligt. Vi behöver helt enkelt leverera bättre eller mer förutsägbart än andra.

Vad ser du som din största utmaning?
Att vara en professionell enhet som levererar vad vi lovar eller avtalar till kund. Vi vill vara en preferred partner och då är kvantiteten ett viktigt konkurrensmedel. Vi måste till exempel bli ännu bättre på att identifiera patienter, dels i annonsering men också genom andra sätt t.ex. att använda register/databaser etc.

Vilka fördelar anser du att vi kan konkurrera med i den här regionen?
Vi har ett bra rykte, välfungerande myndigheter, strukturerad sjukvård och vi är bra på lagarbete, det tror jag vi kommer långt med! Det finns också ett initiativ att skapa en förlängd arm ut i primärvården där många patienter ju faktiskt finns.

Hur kan Gothia Forum och CTC gemensamt bidra till att stärka klinisk forskning?
- Vi kompletterar varandra väl och det borde vi kanske visa ännu tydligare gentemot kund. Vi överlappar varandra delvis, och jag tycker att vi skall visa upp hur vi hör ihop så att vi gemensamt uppfattas som en attraktiv partner.

Jag har gott hopp om framtiden för klinisk forskning. Jag tror den nationella samordningen som är på gång är viktig för Sverige men även att vi lyckas hålla kvar den industri som redan finns i landet.  Vidare finns det olika behov hos olika kunder, små respektive större företag, medicinteknik respektive pharma – CTC och Gothia Forum strävar efter att kunna förstå och ge support till alla som söker den.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin