null

Bloggar

620 miljoner till storsatsning på Life Science i Göteborg

Idag presenterades en gemensam satsning på 620 miljoner kronor på ett nytt centrum för molekylär medicin vid Göteborgs universitet. Bakom satsningen står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och AstraZeneca.

Presskonferens

De forskningsområden det i första hand handlar om är cancer, fetma, diabetes, inflammatoriska sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse på 270 miljoner går till karriärtjänster för unga forskare och är en del av en större satsning för att stärka life science i Sverige. Centret blir ett komplement till den satsning som tidigare gjort i Stockholm med SciLifeLab.

Västra Götalandsregionen går in i satsningen med 150 miljoner kronor, Göteborgs universitet bidrar med 160 miljoner kronor och AstraZeneca går in med tid och resurser omfattande minst 40 miljoner kronor.

– Life Science är ett bra exempel på hur vi kombinerar vårt dubbla uppdrag med ansvar för såväl hälso- och sjukvård som regional tillväxt och utveckling. Gemensamma satsningar, mellan industri, akademi och hälso-och sjukvård, är helt nödvändiga för att möta de samhällsutmaningar vi står inför inom hälso- och sjukvården i regionen och i Sverige, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör vid Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionens medverkan bidrar till att resultaten och forskningen snabbare når hälso- och sjukvården och kommer till nytta för patienterna genom till exempel nya läkemedel och behandlingar. Satsningen ger möjlighet att utveckla det stöd för klinisk forskning som Västra Götalandsregionen har byggt upp via exempelvis Gothia Forum och Registercentrum.

– Det här tillsammans med regeringens beslut att inrätta ett statligt centrum för kliniska studier i Göteborg är väldigt positivt för klinisk forskning och Life Science i Västsverige, kommenterar Kaj Stenlöf, Verksamhetschef Gothia Forum, Västra Götalandsregionen.

 

Läs mer 

Göteborgs universitet  - 620 miljoner till storsatsning på life science i Göteborg  

Västra Götalandsregionen - Storsatsning ger vassare forskning och bättre vård

Om nytt statligt centrum för kliniska studier

 

Om nyheten i media

Göteborgs ska lyfta Life Science, GP 141029

Göteborg storsatsar på life science, SR 141029

620 miljoner till nytt life science-centrum, Life Science Sweden 141029
 

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin