null

Bloggar

After Work med föreläsare från Regionalt Biobankscentrum och Sahlgrenska Biobank

Målgrupp: Sektionen för klinisk prövnings medlemmar, kliniska prövningsledare, CRA, prövare och personal från klinik.

Syfte: Lyfta och medvetandegöra dagsaktuella frågor inom klinisk prövning

Torsdag den 8 maj 2014 i föreläsningssal ”Förmaket”, Vita stråket 12,huvudbyggnaden Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska
 

Program

16:30 Samling för fika och mingel

17:30 Välkommen Ordförande Nätverk Kliniska Prövningar:Rebeckha Magnusson
Inledning Moderator: Helena Lomberg Nätverk är en förutsättning

18:00 Tillgång till prov för forskning Föreläsare: Katarina Peltz
Sahlgrenska Biobank Föreläsare: Malin Lönn

18.45 - 19:30 Frågestund, avslutande diskussion samt fortsatt mingel

Avgift: Gratis för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar. Medlemmar har förtur.

Anmäl dig här (via Apotekarsocieteten): Senast 28 april

Kontaktperson: Rebeckha Magnusson, 0736-358849

 

Välkomna!

Arbetsgruppen för lokalt Nätverk Kliniska Prövningar

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin