Bloggar

Bloggar

ALF-kontoret - nu en del av Gothia Forum

ALF-kontoret som administrerar det praktiska arbetet kring fördelning och uppföljning av ALF*-ersättning har blivit en del av Gothia Forums verksamhet. Därmed samlas stöd för finansiering och ansökningar under samma tak. Forskare kan nu vända sig till Gothia Forum för information om aktuella utlysningar, hjälp med att hantera ansökningar om finansiering samt hitta lämpliga samarbetspartners. Tillsammans med Grants Office vid Gothia Forum skapas ett komplett stöd.

– Det är väldigt glädjande att ALF-kontoret organisatoriskt och fysiskt placeras inom Gothia Forum. Jag ser ett stort värde och även samordningsvinster där Gothia Forum och ALF-kontoret berikar varandra med sina specifika kunskaper. Jag tror denna samlokalisering på sikt kan komma att gagna forskarna och deras ansökningar så att ännu fler ansökningar beviljas inom VGR, säger Alessio Degl'innocenti, verksamhetschef på Gothia Forum.

Läs mer:
ALF Västra Götaland
Grants Office vid Gothia Forum
ALF-medel genererar ökat stöd för forskning och innovation

* ALF är en akronym för Avtal om Läkarutbildning och Forskning. I korthet innebär ALF att svenska staten ersätter Västra Götalandsregionen (VGR) för att läkarutbildning och forskning ska kunna bedrivas i sjukvården. ALF-avtal finns på två nivåer, dels nationellt mellan svenska staten och VGR, dels regionalt mellan VGR och Göteborgs universitet

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin