null

Bloggar

Antikroppar kan bli genombrott i Alzheimerbehandling

Behandlingar med antikroppar som angriper en skadlig molekyl i hjärnan har visat lovande resultat i tester på Alzheimers-patienter. Behandlingarna redovisas i två så kallade fas 3 -studie som genomförts av ledande forskare vid amerikanska, brittiska och svenska universitet.
 
Orsaken bakom Alzheimers sjukdom är inte helt kartlagda, men ledande forskargrupper arbetar efter teorin att demenssjukdomen orsakas av att en molekyl kallad beta-amyloid fälls ut i hjärnan i form av så kallade plack. Beta-amyloid tros störa eller skadar nervcellernas funktion, med följden att nervcellerna förtvinar vilket kraftigt försämrar den drabbades minne och kognitiva förmåga.
 
I två stora läkemedelsstudier kan forskare nu visa att två speciella antikroppar - bapineuzumab och solanezumab - tycks vara verksamma mot beta-amyloid.
 
Minskar upplagringen i hjärnan
Tillsammans med amerikanska och brittiska kollegor kan professor Kaj Blennow vid Sahlgrenska akademin i en studie visa att behandling med bapineuzumab minskar upplagringen av beta-amyloidi hjärnan, samt sannolikt minskar nervcellernas förtvining.
 
I studien såg forskarna inga positiva effekter på symptomen hos patienterna, men enligt Kaj Blennow beror det sannolikt på att behandlingen startade sent i sjukdomsförloppet.
 

Bromsar den kognitiva försämringen

När forskarna i en parallell studie testade solanezumab i en grupp personer med mild Alzheimer, visade sig den antikroppen kunna bromsa upp den kognitiva försämringen.
 
–Antikropparna verkar alltså båda ha effekt, men fungera på olika sätt. Förenklat kan man säga att bapineuzmab direkt angriper den skadliga molekylen i hjärnan, medan solanezumab binder beta-amyloid som finns lösligt i hjärnvävnaden och skulle kunna påverka nervcellernas funktion innan den fälls ut. Läs hela artikeln på Sahlgrenska akademins webbplats


Läs mer

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin