null

Bloggar

Att kombinera forskning och kliniskt arbete

Per-Anders Jansson arbetar som medicinsk rådgivare på Gothia Forum och har sedan 2014 även en befattning som professor i translationell medicinsk forskning vid Göteborgs universitet. Professuren är den första i sitt slag och innebär en kombination av undervisning och handledning inom medicinskt utvecklingsarbete och translationell medicinsk forskning

Per-Anders JanssonPer-Anders är engagerad i forskningsprojekt inom typ 2 diabetes sedan 25 år tillbaka och under senare år leder han en grupp på Wallenberglaboratoriet vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Han är expert på mekanismerna bakom insulinresistens vid prediabetes/typ 2 diabetes och brinner för patientnära forskning. Genom åren har han i mindre patientmaterial gjort kliniska studier med allt från metabola belastningar, fettbiopsier till mikrodialys på diabetespatienter.

- Min vision är att yngre läkare får upp intresset för att kombinera experimentell forskning och kliniskt arbete. Sedan måste intresset för patientnära forskning öka inom primärvården där de flesta patienterna finns.

Som medicinsk rådgivare på Gothia Forum är Per-Anders del av ett team som tar emot projektförfrågningar av alla möjliga slag. Vi kan hjälpa till med allt från enstaka insatser gällande en etikansökan till att projektleda en studie genom hela processen. Vi kan också hjälpa till med exempelvis vetenskaplig rådgivning, hitta kopplingspunkter in mot sjukvården, bedöma genomförbarheten av en projektidé, ta fram projektplaner och studieprotokoll samt skriva ansökningar till läkemedelsverket.

 - Min roll som medicinsk rådgivare handlar i stort om att bedöma projekt utifrån patientnytta och akademisk potential. Gothia Forum vill bidra till att de projekt som genomförs inom Västra Götalandsregionen håller hög vetenskaplig kvalitet. I en del fall fungerar vi som en kopplingspunkt och då har jag nytta av mitt stora kontaktnät inom framförallt Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin.  

Han arbetar i vissa projekt i nära samarbete med Louise de Verdier som är ansvarig för Grants Office vid Gothia Forum. Vid större EU-ansökningar erbjuder vi rådgivning och stöd att exempelvis hitta lämpliga samarbetspartners.

 - Vi kompletterar varandra bra. Jag tittar framförallt på ansökans vetenskapliga kvalitet och den kliniska kopplingen medan Louise är expert på administration, projektledning och textgranskning.

Läs mer om Per-Anders som medicinsk rådgivare vid Gothia Forum https://www.gothiaforum.com/medicinsk-radgivning

Läs mer om Per-Anders forskning: http://wlab.gu.se/pjansson

Mer om tjänsten

Anställningen som professor i translationell medicinsk forskning innebär att aktivt bidra till att bygga upp en internationellt konkurrenskraftig medicinsk forskning inom Västra Götalandsregionen samt verka för en ökad integrering av forskning mellan olika enheter och verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och forskningsindustrin. För att stärka sambanden mellan olika forskningsgrupper och projekt förutsätts starkt fokus på translationell forskning vilket även syftar till att underlätta och befrämja den kliniska forskningen vid Sahlgrenska akademin. I anställningen ingår också undervisning inom klinisk forskning, GCP och handledning av doktorander inom klinisk experimentell metabolism vid institutionen för medicin. 

Fakta
Per-Anders Jansson
Professor / överläkare
Akademisk grad: Docent
Uppdrag/ledamot:

  • Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg
  • Forskningsrådet diabetesfonden
  • Bedömningsgrupp som fördelar ALF-medel på KS


 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin