Bloggar

Bloggar

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Nu är Vetenskapsråde utlysning öppen för bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. 

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas.

Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom landsting/regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats >>

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin