null

Bloggar

Biobankning – ett hett ämne!

Den 15 april hölls en öppen hearing om biobankning och klinisk forskning för alla intresserade. Dagen arrangerades gemensamt av Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen för att informera om och diskutera de satsningar och förändringar som är på gång - regionalt, nationellt och internationellt. Värdar för dagen var Sahlgrenska Biobank (SaB) och Gothia Forum. – This is hot stuff, menade Mark Divers som är chef för KI Biobank och ansvarar för Arbetspaket 6 inom BBMRI.se*.

Sahlgrenska Biobank - en regional biobank
Malin Lönn, föreståndare SabSahlgrenska Biobank är för närvarande under uppbyggnad och är tänkt att bli en regional biobank för Västra Götaland. – De befintliga biobankerna med VGR eller Göteborgs universitet som huvudman kommer att omvandlas till provsamlingar i SaB. Fysiskt ligger dock redan insamlade prover kvar berättar Malin Lönn, föreståndare för SaB.

SaB kommer framöver att erbjuda frysförvaring av prover och samordnad registrering av provinformation i ett så kallat LIMS.
–Vi vill stärka medicinsk forskning och sjukvård genom att skapa effektiva system för insamling, hantering och lagring av prover och tillhörande information. Vi kommer också säkerställa att rutinerna följer biobankslagen, säger Malin.

Internationellt biobanksarbete
Joakim Dillner och Mark Divers från BBMRI.se gav oss en inblick i det arbete som pågår med att bygga upp en nationell infrastruktur för klinisk forskning. Arbetet sker i nära samarbete med BBMRI på Europanivå för att möjliggöra bästa gemensamma utveckling och utnyttjande av storskaliga biobanker över Europa. För forskare som går med i BBMRI gäller att prov och data måste samlas in på ett standardiserat sätt och att provsamlingarna ska uppfylla basala krav på kvalitet och tillgänglighet.  

Under förmiddagen presenterade forskare vid Göteborgs universitet några nationella forskningsprojekt med koppling till BBMRI.

Ny biobankslag på gång
Åsa Torinsson Naluai, Kvalitetsansvarig i SaBÅsa Torinsson Naluai, kvalitetsansvarig i SaB, informerade om förslaget till ny biobankslag som nu är ute på remiss och förväntas träda i kraft i början av 2012.
– Biobanksutredningen tar fasta på att forskning ska underlättas och ”krånglet” minska, menar Åsa. Dagen avslutades med diskussion och mingel.

Ta del av presentationer och fler foton från dagen »

 * Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure of Sweden

 

Text: Åsa Särlvik, Kommunikatör Gothia Forum
Foto: Åsa Torinsson Naluai 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin