null

Bloggar

Bråttom att samarbeta kring Life Science

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska vara med och leda utvecklingen av Life Science-sektorn de närmaste åren, det vill säga vetenskap inom medicin, biologi, kemi, teknik med flera områden. Kaj Stenlöf, verksamhetschef för Gothia Forum, ser fram emot utmaningen.

Kaj Stenlöv– Hela salen var fylld av en positiv anda, konstaterade Kaj Stenlöf, efter presentationen av rapporten, som Ingvar Carlsson, före detta statsministern, har arbetat med under fem och en halv månad tillsammans med Bo Norrman, omställningsexpert.

Intresset för onsdagens seminarium var oväntat stort och drygt 120 personer från akademi, näringsliv och offentlig sektor samlades på Lyktan för att diskutera framtidsvisionerna.

Den nära kopplingen mellan sjukvården, forskargrupper vid Göteborgs universitet och Chalmers och Life Science-industrin i Västra Götalandsregionen har betytt mycket för den snabba utvecklingen för företagen inom området.

Bäst i Europa

Potentialen finns men nu gäller det att samordna dessa resurser. Ambitionerna är höga – att bli bäst i Europa inom tio år.
– Som den största kliniska vårdaktören är det viktigt att Sahlgrenska Universitetssjukhuset är med och leder utvecklingen. Vi kan påverka industrin att bygga och utveckla det som de kliniska forskarna efterfrågar. Största utmaningen är att det måste ske tillräckligt snabbt för att inte andra länder ska hinna före, sa Kaj Stenlöf.

Rapporten säger att regionens styrkor är den kliniska forskningen som är ledande i Sverige, främst den inom Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Även läkemedels- och medicinteknikföretagen är starka och här är nya områden på väg att utvecklas - om man lyckas att attrahera kompetensen som måste flytta hit.

Bertil TörsäterI analysen menar Carlsson och Norrman att Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin måste vidga samarbetet med näringslivet för att Västra Götalandsregionen ska kunna utvecklas till den starka Life Science-region som alla inblandade önskar sig.

– Vi börjar arbete med rapportens förslag på direkten, sa Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Några av dessa är satsningar på klinisk forskning via Gothia Forum, ett utvecklat kvalitetsregister och koordinering av större EU-ansökningar. Dessutom måste dialogen mellan industrin och universitetens akademier stärkas.

Bättre på marknadsföring

Ingvar CarlssonNågot som Ingvar Carlsson även underströk var att regionen måste bli mycket bättre på att marknadsföra sig.

– Märkligt för mig som boråsare att komma till Göteborg och säga att ni måste bli synligare. Men det är en viktig punkt.

Olle Larkö, dekanus vid Sahlgrenska akademin tycker att det är bra att få en utomstående bedömning av hur akademin ska agera i framtiden.
– Sedan ska vi jämföra detta med vår egen utredning Red 10, som precis blivit klar, och göra en syntes.

 

Läs rapporten i sin helhet på Västra Götalandsregionens hemsida.

Text och bilder: Monica Havström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 
Bildtexter:
1) – Om vi får alla att jobba tillsammans är mycket vunnet, säger Kaj Stenlöf, Gothia Forums verksamhetschef. Efter gårdagens seminarium blev det livliga diskussioner i foajen.

2) Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen, ska nu föra facklan vidare och tar tacksamt emot synpunkter.

3) Före detta statsminister Ingvar Carlsson lämnade över sin rapport den 30 mars, och skickade med ett stort knippe åtgärdsförslag.

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin