null

Bloggar

Delta i en enkät om behovet av ett nationellt datainsamlingssystem

Inom satsningen Kliniska Studier Sverige pågår ett nationellt projekt för att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för ett nationellt datainsamlingssystem i kliniska studier. Målet är att öka kvalitén och säkerheten vid datainsamling.

Som ett led i projektet önskar man nu få in information från personer med erfarenhet av kliniska studier. Enkäten riktar sig till forskare/prövare, kliniska prövningsledare/projektledare, monitorer, QA, forskningssjuksköterska/BMA, specialister i medicinteknik, statistiker och data managers som arbetar inom hälso- och sjukvård och akademi.

Gå vidare till kliniskastudier.se och delta i enkäten

Sista dag att fylla i enkäten är söndag 25 juni.


Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Visionen med satsningen är att skapa en stark nationell infrastruktur för kliniska studier av hög kvalitet som ger bästa möjliga förutsättningar för utveckling av hälso- och sjukvård, ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen.

För att stödja och utveckla förutsättningarna för att bedriva kliniska studier av hög kvalitet och bibehålla Sveriges position som ett konkurrenskraftigt land inom området bedriver Kliniska Studier Sverige nationella utvecklingssatsningar.

Läs mer om satsningen Kliniska Studier Sverige

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin