null

Bloggar

Den första vetenskapliga publikationen från SCAPIS

Den första vetenskapliga publikationen från unika studien SCAPIS, som bland annat genomförts på Gothia Forums prövningsenhet Clinical trial Center, visar att fyra av tio svenskar mellan 50 och 64 år har synliga plack i hjärtats kranskärl.

Blodtryck och puls mäts för SCAPIS-studien, fotograf: Hjärt-Lungfonden/Marie Ullnert

Studien som publiceras i tidskriften Circulation bygger på den nationella befolkningsstudien SCAPIS, med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär. SCAPIS inkluderar 30 000 slumpvis utvalda personer i Sverige, i åldern 50-64 år. Deltagarna i studien har på de sex universitetsorterna genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor. Den samlade informationen från alla undersökningar i form av data och bilder har samlats i en gemensam nationell databas. De biologiska proverna har sparats i en nationell biobank för framtida analyser.

– Det här är den första studien som beskriver exakt hur vanlig och svår plackbildningen är hos människor i övre medelåldern utan symtom på hjärtsjukdom. Att så många, till synes friska personer har plack i kranskärlen visar på allvaret med dagens levnadsvanor och behovet av tidig identifiering av riskindivider, säger Göran Bergström, huvudledare för forskningen inom SCAPIS och professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Metoden som forskarna har använt sig av är analyser med hjälp av en avancerad bildteknologi, så kallad koronar datortomografi angiografi (CCTA). Tekniken skapar detaljerade bilder av hjärtats blodkärl. 

Studien visar att plack i hjärtats blodkärl ökar med stigande ålder och antalet riskfaktorer hos en individ. Plack debuterar ungefär tio år tidigare hos män än hos kvinnor. Studien är ett viktigt bidrag i arbetet med att kartlägga svenska folkets kärlhälsa och belyser vikten av tidig upptäckt av kranskärlssjukdom för att förebygga hjärtinfarkt.

Läs mer

Vanligt med plack i kranskärl hos till synes hjärtfriska - gu.se
Pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden - Fyra av tio svenskar i över medelåldern har plack i kärlen
Publikationen: Prevalence of Subclinical Coronary Artery Atherosclerosis in the General Population

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin