Bloggar

Bloggar

Diabetesstudie som genomförts i samarbete med Gothia Forum publicerad i BMJ

En ny kombination av läkemedel visat goda resultat för att sänka blodsockernivån, minska vikten och sänka insulindoserna vid svårbehandlad typ 2-diabetes. Det framkommer i två svenska studier som publiceras samtidigt i The New England Journal of Medicine samt The British Medical Journal.  Den senare involverade totalt 14 svenska kliniker varav en av dem var Clinical Trial Center (CTC) vid Gothia Forum.

Studien visar att en ny kombination av läkemedel både kan sänka blodsockernivån, minska vikten och göra det möjligt att kunna sänka insulindoserna hos individer med svårbehandlad typ 2-diabetes.

Forskarna har, i en randomiserad och placebokontrollerad studie, undersökt effekten av att komplettera insulinbehandlingen med det blodsockersänkande läkemedlet liraglutid. Resultaten visar att långtidsblodsockernivån, som mäter nivån de senaste tre månaderna, minskade kraftigt hos de som fick läkemedlet. Liraglutid-studien   inkluderade 124 deltagare med typ 2-diabetes och övervikt, som trots behandling med bas- och måltidsinsulin hade förhöjda blodsockernivåer.

– Eftersom vi vet att ett förbättrat långsiktigt blodsocker minskar risken för följdsjukdomar är detta goda nyheter för personer med typ 2 diabetes, säger Marcus Lind, vid Sahlgrenska akademin, som  var ansvarig för denna studie.

Artikeln Liraglutide in individuals with type 2 diabetes treated with multiple daily insulin injections (MDI Liraglutide trial) – a randomised clinical trial publiceras i The British Medical Journal den 28 oktober. Länk till tidskriften

Källa : Sahlgrenska akademin 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin