null

Bloggar

Effektivare utveckling av läkemedel och färre djurförsök

Med stamcellsregenererade organ kan man skapa helt nya testsystem för effektivare utvärdering av nya läkemedel, medicintekniska material och kemikalier. Tekniken utvecklas nu i ett projekt som koordineras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och finansieras av bland andra Vinnova och Västra Götalandsregionen. 

Inom transplantationsforskningen har utvecklingen de senaste åren varit enorm. Med stamceller har man lyckats återskapa flera olika organvävnader i bioreaktorer. Dessa har sedan opererats in i patienter och därmed räddat liv. Till exempel har tre barn nyligen fått nya blodkärl. Behovet av nya läkemedel, behandlingsmetoder och material för implantat ökar. En flaskhals som hindrar nya produkter att nå marknaden har hittills varit utvärderingen av deras funktion och säkerhet.
– I det här projektet ska vi använda tekniker från transplantationsforskningen för att ta fram nya, sofistikerade testsystem för läkemedels- och medtech-industrin, säger Joakim Håkansson på SP.

Forskarna hoppas att de nya testsystemen ska ersätta dagens begränsade utvärderingsmetoder, som till stor del baseras på djurförsök och inte efterliknar den verkliga situationen i människokroppen. I ett tidigt skede ska man kunna sålla bort dåliga och/eller farliga produktkandidater och på så sätt få snabbare, säkrare och billigare produktutveckling.

– På sikt kommer detta inte bara stärka svensk industri och konkurrenskraft, utan även ge billigare produkter på marknaden och minska antalet djurförsök. Det kommer sjukvården och hela samhället till nytta, säger Joakim Håkansson.

Parterna i projektet kommer från flera olika sektorer: Institut (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Acreo), akademi (Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, Karolinska Institutet), industri (AstraZeneca, NovaHep, Bactiguard, TATAA Biocenter, Integrum) och offentliga aktörer (Vinnova, Västra Götalandsregionen, Gothia Forum).

Källa: Pressmeddelande från SP

Om projektet i media: 

Odlade organ - framtidens testsystem för läkemedel, SR 
Ny metod kan minska djurförsök, SVT

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin