null

Bloggar

En innovation för bättre dialog på arbetsplatsen

Marie Falk och Carin Carlehed, som arbetar med kvalitetsutveckling respektive arbetsmiljö på Alingsås lasarett, fick i uppdrag att ta fram en utbildning i bemötande. Resultatet blev ett kortspel som hjälper till att få igång en dialog på arbetsplatsen om etik, ledarskap, medarbetarskap, och verksamhetsutveckling. Med Innovationsslussens hjälp testas nu spelet brett inom Västra Götalandsregionen.

Marie Falk och Carin Carlehed

Från idé till företag

Innovationssluss Västra Götaland finns till för att ta vara på idéer om förbättringar från medarbetare i vården. Marie och Carin som själva tagit fram spelet är båda i grunden utbildade sjuksköterskor och har jobbat länge inom vården. De fick genom en kollega i NU-sjukvården tips om Innovationsslussen som resurs.
– Det har varit väldigt värdefullt att få hjälp av Innovationsslussen. Det var så vi kom i kontakt med Almi Företagspartner som stöttat med finansiering och regionens jurist som har hjälpt oss med avtal för att ta vår idé vidare till ett företag, berättar Marie.
– Det är fantastiskt att man får ett sådant stöd inom regionen med tanke på att det inte är en vinstdrivande organisation. Vi har fått ett väldigt proffsigt och bra bemötande, säger Carin.

Regionens chefer har fått testspela

Spelet har fått namnet Samspelsdialogen och består av fyra kortlekar, Etik och bemötande, ledarskap, medarbetarskap och god vård. Korten skall ge ett stöd i att identifiera och lyfta fram viktiga frågor till dialog. Marie och Carin har testat spelet på medarbetardagar på Alingsås lasarett för nästan 600 medarbetare och de har nominerats i tävling om bästa arbetsmiljöidé. Under kvalitetsmässan på chefsdagarna i november fick alla regionens chefer möjlighet att testa metoden.
 – Det kändes riktigt bra, alla chefer fick testa spelet. Den 2 mars på Gullbergsvass i Göteborg och 30 mars på Regionens hus i Skövde håller vi utbildningar så att fler får chansen att lära sig hur man kan använda spelet.

Det krävs stort engagemang

Det har varit en lång process för Marie och Carin, att gå från idé till innovation. – Det har varit roligt att göra den här resan tillsammans med någon, 1+1 blir mer än 2, säger Marie.
– Vi har lagt ner mycket av vår fritid på det här, man måste brinna för sin idé för att driva den framåt, men det är definitivt värt allt jobb, tillägger Carin. 

Nya målgrupper

Korten kan användas på individ, grupp- och organisationsnivå exempelvis på utvecklingsdagar, arbetsplatsträffar eller i samtal mellan chef och medarbetare. De kan användas för att göra alla på en arbetsplats delaktiga i att skapa gemensamma mål.
Det är ett levande verktyg som redan uppdaterats flera gånger sedan första versionen togs fram 2009. Innehållet i korten bygger på Västra Götalandsregionens styrdokument samt Socialstyrelsens författningssamling om god vård. Iden går att använda inom många olika verksamheter men får då anpassas utifrån gällande styrdokument.
– Nu vill vi öppna upp för en bredare målgrupp och anpassar därför spelet till verksamheter inom Västra Götalandsregionen som inte arbetar med direkt vårdverksamhet.

Mer om Innovationssluss Västra Götaland »  

Text: Åsa Särlvik 
Foto: Jonathan Neselrot 
 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin