Bloggar

Bloggar

En samlad ingång för studieförfrågningar i Sverige 

Gothia Forum, har som en av noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige, tagit fram en tjänst  för att undersöka om en klinisk studie är genomförbar i Sverige, Landsförfrågan.  Genom att titta på framgångsrika satsningar i andra länder och intervjua representanter för både life science-industrin och prövare inom hälso- och sjukvården har såväl hinder som behov för kliniska studier identifierats. Bland life science-företag identifierades ett stort behov av att förbättra möjligheten att undersöka om det finns förutsättningar att genomföra en klinisk studie i Sverige.

 - Den nya tjänsten för landsförfrågningar som vi tagit fram inom utvecklingssatsningen kan förhoppningsvis bidra till fler företagsinitierade kliniska studier i Sverige, berättar Abraham Mellkvist-Roos, projektledare för satsningen. 

Life-science företag och akademiska forskare kan ta del av tjänsten som innebär en ingång för landsförfrågningar riktade till svensk sjukvård. När en förfrågan skickats till någon av noderna inom Kliniska Studier Sverige sker en snabb nationell distribution till ett nätverk av erfarna prövare. För en effektiv process används ett standardiserat frågeformulär som prövarna svarar på. Återkoppling som kommer in till noderna skickas omgående till förfrågaren.

Tjänsten innebär möjlighet att få indikation på genomförbarhet specifikt utifrån nationella behandlingsriktlinjer i Sverige, liksom övergripande feedback på studiedesign.Dessutom kan det fortsatta arbetet med en studie underlättas genom att tillfrågade prövare har möjlighet att anmäla intresse för studien.Processen och arbetssättet testades nyligen i en pilotstudie, med mycket gott resultat. Uppsatta tidsramar uppnåddes även om de var ambitiösa i internationell jämförelse. 

Läs mer om tjänsten på Kliniska Studier Sverige: Landsförfrågan. 
Läs artikeln "landsförfrågan ska snabba på forskningsbesked", life-time.se

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin