null

Bloggar

Ett år av intensiv forskning – 40 covidstudier godkända på SU

Året med covid-19 har gett upphov till en explosion av forskning i hela världen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en stor mängd studier kommit igång inom allt från IVA-vård till rehab, och en infrastruktur har byggts upp för att stötta sjukhusets forskare i kliniska studier. Sedan pandemins start har Gothia Forum erbjudit nära två tusen timmar i kostnadsfri rådgivning till forskare inom Västra Götalandsregionen.

Varje vecka släpps tusentals vetenskapligt granskade artiklar om covid-19 runtom i världen. Cirka två tusen inom det medicinska och samhällsvetenskapliga fältet. För att samla in och utnyttja den kunskapen har Sahlgrenska Universitetssjukhuset, på initiativ från sjukhusdirektör och FoUUI-direktör, under året startat en särskild följegrupp för covidforskning.

– Vi har fått fantastisk bra hjälp av HTA-centrum och bibliotekarier på medicinska biblioteket på Sahlgrenska som gått igenom adekvata databaser. Sedan har vi sammanfattat antalet artiklar och inom vilket område de kan sorteras. Vi har också fått utmärkt hjälp av både medarbetare på Gothia Forum och Sahlgrenska Akademin. Detta har lett till att vi varje vecka, under en del av 2020, sammanfattat denna kunskap i ett chefsbrev som skickats ut regelbundet till alla chefer på Sahlgrenska. Det kan användas som ett stöd för forskare som vill starta studier här i Göteborg, säger Alessio Degl’Innocenti, docent i psykologi vid Göteborgs universitet och verksamhetschef på Gothia Forum.

Läs hela artikeln på sahlgrenskaliv.se

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin