Bloggar

Bloggar

Ett starkt år för klinisk forskning i Västra Götaland

Ett starkt år för klinisk forskning i Västra Götaland

Alessio Degl' InnocentiNär 2018 närmar sig sitt slut tar jag med mig goda minnen av ett år fullt av möten då jag som verksamhetschef för Gothia Forum byggt nya relationer och lärt mig oerhört mycket nytt. Jag är mycket stolt över att vi som organisation erbjudit många mötesplatser för att bidra till att höja kunskapen inom klinisk forskning i vår sjukvårdsregion. Vi har under året utbildat fler än 500 personer i GCP och även erbjudit kunskapshöjande seminarier inom exempelvis forskningsetik, feasibility och avtalsprocess.

Toppbetyg för Västra Götaland

Som del av regionens forskningsinfrastruktur är vi givetvis också väldigt glada över de goda omdömen som Västra Götaland fick i Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet. Dessa toppbetyg kommer vi göra allt för att bidra till att bibehålla framöver.

Regional nod

Gothia Forum har även en viktig roll som regional nod inom Kliniska Studier Sverige som är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Samarbetet syftar till att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier som stärker regionala förutsättningar att bedriva kliniska studier. Inom samarbetet leder Gothia Forum utvecklingssatsningar för att utveckla en forskningspersonenkät samt implementation av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser.

Ökat tryck på våra tjänster

Gothia Forum har under 2018 erbjudit forskningsstöd i olika former till fler forskare än någonsin tidigare. Våra prövningsenheter, CTC och PTC, har under året drivit ett 50-tal prövningar med många nya samarbeten med verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin.  

Jag vill också uppmärksamma den unika forskningsstudien SCAPIS som under året nått målet att inkludera 30 000 svenskar. Gothia Forum har varit med redan från starten genom att piloten genomfördes på CTC och projektledningen sköttes av projektledare på Gothia Forum. I Göteborg, som en av sex orter, var vi även först med slutföra vår kvot redan 2017. Vi kommer fortsatt vara delaktiga i den omfattande analysfasen som nu inletts på den unika databanken. Ett delprojekt inom SCAPIS kommer vara en av piloterna som genomförs på AI Innovation of Sweden, nationellt AI-center på Lindholmen Science Park.

10 års- jubileum 2019

Nu ser vi fram emot 2019 då Gothia Forum firar 10-årsjubileum! Gothia Forum kommer att arrangera en regional konferens för klinisk forskning den 10 oktober med anledning av detta men vi kommer även att synas och höras på många andra sätt under hela året. Jag vill redan nu välkomna er att fira tillsammans med oss.

Engineering Health - framtidens hälso- och sjukvård 

Under våren är vi delaktiga i att arrangera en konferens som ligger helt rätt i tiden för att möta behoven i framtidens hälso- och sjukvård. Konferensen Engineering Health går av stapeln den 20-21 mars. Programmet är späckat med talare från Sahlgrenska akademin och Chalmers som genom samarbete kommit ännu längre i sin forskning i gränslandet mellan medicin och teknik.

Kugge för stark life science-miljö

Under 2019 kommer vi fortsatt även bidra till en gynnsam life science miljö i vår region genom att utveckla våra tjänster utifrån våra kunder behov. Vi kommer utveckla vårt erbjudande inom framtidens kliniska studier som exempelvis RRCT-studier, ATMP-studier och kombinationsstudier. Bland annat kommer vi under våren stötta genomförandet av den allra första ATMP-studien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tills sist vill jag önska er alla
God jul och Gott nytt år! 

Alessio Degl' Innocenti

Läs mer:
SCAPIS, Göteborg >>
Engineering Health>>
Kliniska Studier Sverige >>
Klinisk forskning i Västra Götaland får topplacering

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin