null

Bloggar

Ett stort steg framåt för Sahlgrenska Life

I tisdags fattade Regionstyrelsen ett enigt beslut om att anta konceptet Sahlgrenska Life. Beslutet är en viktig milstolpe i det fortsatta arbetet för att förverkliga en av Sveriges största satsningar på life science. 

Sahlgrenska Life erbjuder en unik möjlighet att samla näringsliv, akademi, universitetssjukvård och universitetstandvård på samma plats. De byggnader som planeras som en del i projektet sammanlänkar Sahlgrenskaområdet med verksamheterna på Medicinareberget. En central del av projektet är att stärka kopplingen mellan experimentell och klinisk forskning – till gagn för patienterna. Tisdagens beslut innebär att regionstyrelsen ställer sig bakom detta koncept.

    Det här är ett viktigt beslut för klinisk forskning och Life science i Västra Götalandsregionen och i Sverige. Som regional nod inom det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige vill vi stödja och utveckla förutsättningarna att bedriva kliniska studier och förbättra samverkan mellan akademi, industri och hälso- och sjukvård. Gothia Forum som regional infrastruktur skall även bidra till regional utveckling inom life science, säger Alessio Degl' Innocenti, Verksamhetschef Gothia Forum

Källa:  https://sahlgrenskaliv.se/ett-stort-steg-framat-for-sahlgrenska-life/


 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin