null

Bloggar

Ny rapport visar att få patienter deltar i läkemedelsprövningar

Vetenskapsrådet har analyserat utvecklingen av läkemedelsprövningar i Sverige mellan 2010 och 2016 genom att fokusera på antalet patienter som planeras delta i prövningar. Rapporten visar bland annat att oavsett diagnosområde så deltar få svenska patienter i prövningar och andelen barn och ungdomar är låg.

Mellan 2010-2016 har antalet läkemedelsprövningar i Sverige legat på en stabil nivå, medan den planerade rekryteringen av patienter har varierat mellan 12 900 och 38 400 per år. Antalet patienter per studie varierade mellan 50 och 150. Oavsett diagnos­område är det en liten andel av patienterna som deltar i prövningar. Högst andel står patienter diagnostiserade med blodsjukdomar eller rubbningar i immunsystemet för, där 1,5 procent deltar i prövningar.

‒ Genom att belysa patientdeltagande breddar vi bilden av läkemedelsprövningar, som fram till nu ofta fokuserat på antal prövningar. Den låga andelen patienter i läkemedelsprövningar innebär stora möjligheter att involvera fler. Framöver skulle det till exempel vara intressant att titta vidare på om möjligheten att delta i prövningar skiljer sig mellan olika regioner, säger Håkan Billig, ordförande i Kommittén för kliniska studier mellan 2014-2017. 

Läs hela artikeln på kliniskastudier.se

Ta del av hela rapporten "Statistik för läkemedelsprövningar ur ett patientperspektiv".

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin