null

Bloggar

Fem frågor till Alessio Degl´ Innocenti - Gothia Forums verksamhetschef

Alessio Degl' InnocentiHur vill du utveckla Gothia Forums verksamhet?

Jag vill behålla mycket av det som redan finns på plats på Gothia Forum eftersom jag upplever att det är en väldigt bra arbetsplats. Men jag vill också utveckla verksamheten till att få ännu mer nöjda kunder och utmanande studier till oss. Jag tror på tydliga mål och att vi skapar dem tillsammans.

Vad är på gång just nu i verksamheten?

Jag vill gärna lyfta regionalisering. Ett av våra mål att jobba med en förbättrad regional samverkan under 2018. Vi behöver få till ett bra samarbete med övriga forskningsenheter i Västra Götaland men även med norra Halland eftersom det ingår i vårt uppdrag som regional nod i satsningen Kliniska Studier Sverige*.

Den andra saken jag vill lyfta är den storskaliga studien SCAPIS som är världens största studie i sitt slag inom hjärta, kärl och lunga. Vi har precis klarat av vår del, vilket innebär cirka 6250 deltagare. När studien är klar även på de andra siterna om några år kommer den här stora databasen öppnas upp och förhoppningsvis ge möjlighet till en mängd spännande artiklar och uppföljande studier.

Vad ser du som den största utmaningen?

På Gothia Forum har vi många specialister och för mig är det en utmaning att lära mig mer om deras arbetsuppgifter för att kunna representera verksamheten på ett bra sätt. Idag hade jag till exempel möte med vår projektledare för regenerativ medicin vilket var väldigt intressant.

Hur ser du på vårt uppdrag som regional nod?

Som jag ser det är syftet att hela Sverige skall ha en infrastruktur för att bedriva kliniska studier och det gör vi genom att skapa ett bra samarbete mellan de sex regionala noderna. Det handlar om att behålla tillväxten och konkurrenskraften, om vi inte gör det kommer forskningen att försvinna till andra länder.

Hur upplevde du ditt första möte med Gothia Forum Advisory Board?

Jag tyckte det var roligt och stimulerande med den blandningen av personer från ”Big Pharma”, universitetstandvården, offentlig verksamhet och branschorganisationer. Som namnet säger är det en rådgivande grupp men i och med ett stort förtroende oss emellan så har de stor påverkan på det arbete vi gör och idéer kan mycket väl bli handling. Ett sådant exempel är vikten av en bra process för ”feasibiliy”, att vi kan bistå med kontakter till läkare och forskare eftersom det är företagens väg in till patienterna. Det här kan mycket väl bli ett av våra mål för 2018 och vi har redan börjat arbeta med frågan.
 

Fakta

  • 10 år inom näringslivet med bland annat läkemedelsprövningar.
  • 10 år inom offentlig verksamhet senast verksamhetschef för Rättspsykiatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • Disputerade 1998 inom området minne och neurokemi.
  • Docentur år 2008.
  • Masterutbildning i ledarskap på Handelshögskolan i Göteborg.
  • Tillträdde som verksamhetschef för Gothia Forum oktober 2017

 

*Kliniska Studier Sverige Som regional nod ingår vi i Kliniska Studier Sverige, ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Syftet med samarbetet är att samordna landets olika resurser för kliniska studier så att de kan utnyttjas mer effektivt och ge patienter möjlighet att delta i studier oavsett var i landet de bedrivs. Samordningen ska också göra Sverige till ett ännu mer attraktivt land att förlägga kliniska studier i.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin