Bloggar

Bloggar

Fler kliniska prövningar inom ATMP möjliggörs genom nytt center vid Gothia Forum

Ett nytt center för avancerade terapiläkemedel har nu inrättats vid Gothia Forum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  ATMP-centret kommer att fungera som ett nav i arbetet med att ta fram nya läkemedel baserade på celler, vävnader eller gener. Med avancerade terapiläkemedel hoppas man kunna behandla flera sjukdomar som idag är svåra eller helt saknar behandling.

– Det här är framtidens läkemedel och det finns en stor potential bland dessa läkemedel att bota och behandla patienter som det idag saknas behandling för. Redan idag finns läkemedel där vi har kunnat se en förbättrad överlevnad bland patienter med allvarliga sjukdomar vilket är fantastiskt, säger Ann Novotny, ansvarig för det nya centret och projektledare på Gothia Forum.

ATMP, Advanced Therapy Medicinal Products, eller avancerade terapiläkemedel, är samlingsnamnet för olika läkemedel som baseras på gener, celler eller vävnad. Målet med ATMP-centret är att stödja utvecklingen av nya behandlingar och kommer att fungera som en ingång för forskare och företag som vill utveckla den här typen av avancerade läkemedel.

– Vi vill samla kompetensen kring dessa läkemedel och göra det lättare för forskare som vill genomföra kliniska prövningar av ATMP. Med en samlad kompetens kan vi också utbilda till exempel vårdpersonal samt bereda vägen in i sjukvården för den här typen av läkemedel, säger Ann Novotny.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset sker redan idag tillverkning av avancerade terapiläkemedel, ATMP, både på stamcellslaboratoriet och cell- och vävnadslaboratoriet. Cell- och vävnadslaboratoriet har under lång tagit fram broskceller som ges till patienter med broskskador framför allt i knäleden. På stamcellslaboratoriet framställs ATMP-läkemedel som utgörs av virusspecifika T-lymfocyter, som är en typ av vita blodkroppar. Dessa används för behandling av patienter med nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av genomgången stamcellstransplantation, och som kan bli svårt sjuka av vanliga virusinfektioner.

En annan form av ATMP-läkemedel är CAR-T-celler, som är en grupp cellbaserade läkemedel som används bland annat på Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Behandlingen går ut på att man tar ut vita blodkroppar (T-celler) från en patient och omvandlar dem till läkemedel på laboratorium genom att beväpna T-cellerna med en receptor så att de kan angripa cancerceller hos patienter med olika former av blodcancer. Läs mer om denna behandling i pressmeddelande nedan.

Källa: Sahlgrenska.se

Läs mer:

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin