null

Bloggar

Förändring i hälso- och sjukvården kräver samarbete

Gothia Forum har initierat ett projekt med aktörer inom Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska akademin, Region Skåne och AstraZeneca för att ta fram en samverkansmodell för hälsoekonomiska analyser inom lungsjukdomen KOL. Målet är att få ökad kunskap om hur sjukvårdskostnader och kostnader för sjukskrivningar kopplat till KOL kan reduceras utan att påverka vårdkvaliteten.
 – Den tvärfunktionella representationen i projektet är fullständigt unik, menar Björn Strandsäter, Regional Sales Manager, AstraZeneca

KOL är en folksjukdom där det idag råder stor underdiagnostik, endast 20% av de som lever med KOL blir diagnostiserade och behandlade.  Data från en svensk befolkningsstudie har visat att den årliga kostnaden för KOL är 9,1 miljarder kronor och det finns därmed stora besparingar att göra för sjukvården och samhället i stort. Hälsoekonomins roll är att visa var inom hälso-och sjukvården bristerna ligger och vilka interventioner som bör tas.

Modellen innebär att data samlas in från regionala och nationella register. I det här fallet från exempelvis VEGA, Västra Götalandsregionens samlade vårddatabas, Luftvägsregistret, Socialstyrelsens läkemedelsregister, Försäkringskassan och Statistiska Centralbyrån. Med dessa data som underlag kan olika framtidsscenarier simuleras och visa hur olika interventioner påverkar de samhällsekonomiska merkostnaderna av KOL. Modellen är senare tänkt att appliceras på andra områden som kan ha nytta av samma typ av analyser

En samverkansmodell för industri, sjukvård och akademi

Genom samverkansmodellen förenklas och tillgängliggörs stora datamängder för de olika aktörerna, de kan dessutom driva egna frågeställningar. AstraZeneca vill exempelvis undersöka samsjuklighet vid KOL samt vad läkemedelsinterventioner kan få för hälsoekonomiska effekter.

 – Den tillgängliga datan i projektet bereder möjlighet att belysa KOL-området från flera mycket intressanta infallsvinklar, inte minst från ett hälsoekonomiskt perspektiv.  För oss som företag är det viktigt att etablera samverkan med regionalt tongivande forskare och öppna upp för fler regionala samverkansprojekt, säger Björn Strandsäter. 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin