Bloggar

Bloggar

Forskarskolan Klinisk Patientnära Forskning

Vill du optimera dina forskarutbildningskurser? Vill du kunna kombinera din forskarutbildning med kliniskt arbete? Då kan Forskarskolan Klinisk Patientnära Forskning vara något för dig!

Sahlgrenska Akademin erbjuder från och med VT 2011 för första gången en forskarskola med fokus på klinisk forskning.

Undervisningen i forskarskolan utgår från kunskapsnivån hos kliniskt verksamma läkare. Forskarskolan ersätter den obligatoriska introduktionskursen och all undervisning har fokus på kunskapsbehovet hos den kliniskt verksamme forskaren. De fyra blocken på fem veckor vardera utgör de 30 hp som krävs för doktorsexamen. Blocken bygger på varandra, de två första två koncentreras kring upplägget av kliniska studier. Fokus för de två sista blocken är analys och rapportering av kliniska studier.

Utlysning och antagning till Forskarskolan kommer att ske under hösten 2010 och första delkursen ges under våren 2011. Utbildningen vänder sig till odisputerade kliniker verksamma inom Västra Götalands Sjukvårdsområde med hög motivation till att utvecklas som klinisk forskare.

Forskarskolan omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp) och pågår under två år, uppdelat på fyra block om vardera fem veckor (7,5 hp).

Till mer information om forskarskolan.

 

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin