Bloggar

Bloggar

Forskningsgenombrott i utveckling av vaccin mot diarré

Varje år dör hundratusentals av diarrésjukdom som orsakats av ETEC-bakterier. I en studie som publiceras i Nature Genetics har svenska forskare kartlagt hur ETEC-bakteriens stammar sprids över världen. Det här är ytterligare ett steg i arbetet med att ta fram ett vaccin mot ETEC, något som forskare vid Sahlgrenska akademin driver i samarbete med prövningsenheten Centrum för klinisk prövning vid Gothia Forum.  

Så kallade enterotoxin-bildande Escherichia coli-bakterier, förkortat som ETEC, orsakar varje år omkring 400 miljoner diarréfall och 400 000 dödsfall i världens låg- och medelinkomstländer. Framförallt drabbas barn under fem år. ETEC-bakterier är också orsaken till att nästan varannan resenär som reser i dessa områden drabbas av diarré.

Viktigt genombrott

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, är världsledande inom forskning på ETEC. Nu har Göteborgsforskarna tillsammans med kollegor från bland annat Wellcome Trust Sanger Institute i Storbritannien, Karolinska Institutet och universitet i Japan, Tyskland och USA gjort ett viktigt genombrott.

I en studie som publiceras i Nature Genetics visar Göteborgsforskarna med hjälp av omfattande DNA-analyser hur ETEC-bakteriens genetiska sammansättning ser ut – en analys som också gör det möjligt att kartlägga hur bakterien sprider sig.

– Vi kan se att enskilda farliga ETEC-stammar har uppstått ur en enda bakterie som sedan delat sig och spridits över hela världen. Det kan låta som dåliga nyheter, men det innebär att det vaccin vi utvecklar, och som baseras på de vanligaste förekommande bakterietyperna, också kommer att kunna ha en global nytta, säger Astrid von Mentzer, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Tusentals insamlade bakteriestammar

Göteborgs universitet har idag världens största samling av ETEC-bakteriestammar, med över 3500 stammar från hela världen. I den aktuella studien har forskarna fokuserat på totalt 362 stammar som isolerats hos barn, vuxna och resenärer som de senaste 30 åren drabbats av diarré i Afrika, Asien, Latin- och Sydamerika. – Analysen visar att barn, vuxna och resenärer i samma utsträckning drabbas av diarré orsakad av olika typer av ETEC-stammar. Det tyder på att vaccinet kan komma att fungera för samtliga patientgrupper, säger Astrid von Mentzer

Vaccinet har testats i första fas

Vaccinet har testas i en första fas på friska vuxna människor i Sverige. Då gjordes försöken på CTC, Centrum för klinisk prövning vid Gothia Forum. Nu flyttas försöken till Bangladesh och en ännu större grupp, 500 personer, där även små barn ska ingå i studien. Om försöken går bra kan ett vaccin vara framme om cirka fem år. 

Källa: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
 

Läs mer

Studie av diarrébakteriers spridning viktigt steg mot nytt vaccin, Sahlgrenska akdemin, 141110

Uppmärksammad vaccinstudie genomförd på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Gothia Forum 130625

Genombrott i utveckling av vaccin mot diarré, GP 141111

Snart finns vaccinet mot vattniga dödsdiarrén, SR 141111

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin