null

Bloggar

Forskningsstudien SCAPIS får 100 miljoner i bidrag

Nu har den nationella befolkningsstudien SCAPIS fått 100 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. SCAPIS är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga som leds av en nationell forskargrupp vid universitetssjukhusen i Sverige tillsammans med Hjärt-Lungfonden.

SCAPIS

– SCAPIS är en unik studie med stora möjligheter till forskningsgenombrott i kampen mot sjukdomar i hjärta, kärl och lunga. Därför beviljar stiftelsen 100 miljoner till denna viktiga forskningsstudie, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Under 2012 genomfördes en pilotstudie av SCAPIS vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Pilotstudien, som omfattade drygt 1 100 deltagare. Göteborg var dessutom första ort att påbörja den fullskaliga studien där 5 000 personer ska undersökas på tre år. Studien startade i Malmö i mars i år och kommer även att genomföras på universitetssjukhusen i Stockholm, Uppsala, Linköping och Umeå.

– Det är fantastiskt roligt att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse nu stödjer SCAPIS. Deras mycket noggranna utvärdering sätter ytterligare en kvalitetsstämpel på projektet. Tillsammans med detta nya stöd och det stora stöd som Hjärt-Lungfonden ger och värdefulla anslag från Vetenskapsrådet och VINNOVA ser vi nu att SCAPIS projektet snart kan sjösättas i hela landet, säger Göran Bergström, ansvarig för göteborgsstudien.

Den infrastruktur för klinisk och experimentell forskning som nu byggs upp runt de 30.000 försökspersoner som skall rekryteras blir unik och kommer placera Sverige på världskartan inom klinisk forskning.

Kontakt

Göran Bergström, professor och överläkare vid Sahlgrenska akademin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ansvarig för göteborgsstudien och ordförande för SCAPIS nationella styrgrupp, Goran.Bergstrom@hjl.gu.se

Sven Anders Benjegård, Sektionsledare Gothia Forum, projektledare för SCAPIS, sven.anders.benjegard@vgregion.se

Mer om SCAPIS

SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study. Ett av målen med studien är att kunna avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom. Forskarna vill också få kunskap om hur vården ska kunna gå från generell behandling till skräddarsydd och individanpassad behandling.

Deltagarna i studien kommer att genomgå omfattande hälsoundersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, blodprover och ultraljud. Ju fler som undersöks, desto snabbare får forskarna den information som krävs för att de ska kunna se samband och kunna identifiera riskfaktorer för sjukdom. 

Om SCAPIS i Göteborg: www.sahlgrenska.se/scapis  
Om SCAPIS på Hjärt-Lungfondens webbplats: www.scapis.se

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin