null

Bloggar

Fyra frågor till Louise de Verdier...

som är nyanställd på Gothia Forum som specialist inom forskningsfinansiering och EU-ansökningar. Hennes tjänst ingår i en satsning på att bredda erbjudandet till de som arbetar med klinisk forskning inom Västra Götalandsregionen genom att bygga upp ett Grants Office. En liknande funktion finns redan inom Göteborgs universitet och Chalmers och kompletteras nu med en stödenhet för anställda inom hälso- och sjukvården. 

Louise de Verdier

Vilket är ditt uppdrag?

Att erbjuda stöd och support till de som söker extern forskningsfinansiering med tonvikt på större strategiska program. Just nu är det exempelvis aktuellt med EU-ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Jag kommer också i samverkan med universitet och högskolor hjälpa till att sprida information om aktuella utlysningar samt arbeta strategiskt med vilka program hälso- och sjukvården kan delta i.

Vad kan den som söker sig till Grants Office få hjälp med?

 Min förhoppning är att jag skall underlätta och avlasta genom att erbjuda hjälp med den administrativa planeringen. Jag är också gärna ett bollplank och kan hjälpa till att driva projektet framåt och hitta samarbetspartners som de själva kanske inte tänkt på.

Vilken kompetens kan du bidra med?

Jag är i grunden utbildad civilingenjör och det var så jag började min karriär på Volvo. Sedan dess har jag haft olika typer av tjänster med koppling till forskning och de senaste sju åren har jag arbetat med koordinering av externt finansierade projekt. Det innebär att jag varit delaktig i ett stort antal EU-projekt tillsammans med Volvos strategiska partners som finns över hela världen. Jag har dessutom ett personligt intresse för kommunikation och konsten att få fram ett budskap ur ett komplext innehåll.

Vad lockade dig med ett jobb på Gothia Forum, Västra Götalandsregionen?

 Att vara en del av ett större sammanhang vilket exempelvis innebär tillgång till ett stort nätverk. Jag ser fram emot att samarbeta med övriga aktörer i regionen och jag tror att vi gemensamt kan ha en påverkan på framtida program och utlysningar.

 

Om Grants Office inom Gothia Forum

Grants Office skall i första hand stötta Västra Götalandsregionens anställda inom hälso- och sjukvård men också ge stöd till samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvårdsaktörer och Life Science industri, andra myndigheter och organisationer.

Grants Office erbjuder hjälp att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering, med fokus på finansiering från framförallt EU:s ramprogram för forskning. Här kan du få råd och tips både vid ansökan och under pågående projekt samt med att hitta lämpliga samarbetspartners.

Kontakt
Louise de Verdier
louise.de.verdier@vgregion.se
0700- 82 41 50

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin