null

Bloggar

Fyrbodal först ut i primärvårdssatsning på klinisk prövning

För att öka möjligheten att bedriva klinisk forskning och prövning inom primärvården driver Gothia Forum under våren ett pilotprojekt tillsammans med FoU-enheten i Fyrbodal.  Vårdcentralerna kommer erbjudas stöd och resurser som omfattar hela den kliniska forskningsprocessen.  – Tanken är att fungera som katalysator vid uppstart. Målet är att forskning och klinisk prövning ska bli en integrerad del av den kliniska vardagen, säger Kaj Stenlöf, verksamhetschef på Gothia Forum. 

Gothia Forum vill skapa en fungerande forskningsorganisation för primärvården i hela Västra Götalandsregionen. Idag genomför få primärvårdsenheter kliniska prövningar. En enkätundersökning som Gothia Forum genomförde förra året visar dock att intresset finns, men att brist på kunskap, tid och resurser sätter stopp.  

Pilot i Fyrbodal

Irene Svenningsson, Forskningsstudie koordinator, FoUU-enheten för primärvården i FyrbodalTanken är att forskningsorganisationen skall skapas utifrån FoU-noderna i regionerna: Fyrbodal, Skaraborg, Södra Älvsborg och Göteborg och Södra Bohuslän. I varje nod utses en nätverkskoordinator som är länken ut till vårdcentralerna i upptagningsområdet. Först ut är Fyrbodal där en pilot nu genomförs med FoU-chefen Sven Kylén och forskningsstudiekoordinator Irene Svenningsson i spetsen.
– Igår träffade vi ledningsgruppen för primärvården Norra Bohuslän och Dalsland. Vi fick ett väldigt positivt gensvar vilket är jätteroligt. Jag tror att det kommer helt rätt i tiden och kan ge ringar på vattnet genom att inte bara kliniska prövningar utan alla typer av forskningsprojekt stimuleras. Det här är ett bra sätt för FoU att bli mycket mer synligt ute på vårdcentralerna och att i stort öppna upp för utveckling av primärvården, säger Irene. 

 – Vi kommer gemensamt med FoU-enheterna besöka alla de vårdcentraler som har ett intresse för att diskutera hur vi kan skapa bättre förutsättningar för klinisk forskning på just deras klinik, berättar Kaj Stenlöf. 

Gothia Forum som katalysator

 Gothia Forums roll är att fungera som katalysator genom att stötta med rådgivning kring budget, kontrakt och genomförbarhet.

 – Vi kommer att komplettera varandra bra, säger Irene. Vår roll är att ha nära kontakt och på så vis fånga upp möjligheter och problem. Som koordinator kan jag hjälpa till att samordna studier exempelvis för patientunderlag som kräver samarbete mellan olika vårdcentraler. Vi kommer erbjuda olika resurser beroende på hur behov ser ut och är beredda på att vissa behöver projektstöd på plats, berättar Irene.

De enheter som bedriver forskning har möjlighet att synas som en del av Gothia Forums nätverk på den webbportal som nyligen lanserats. Här kan både akademi och industri söka rätt på vilka enheter, inom både öppen och slutenvård, som bedriver klinisk forskning.  

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin