null

Bloggar

God forskningssed i ny omarbetad version

Publikationen God forskningssed finns nu i en ny delvis omarbetad version. Omarbetningen av den version som gavs ut 2011 rör bland annat förändringar i lagstiftningen.

I publikationen God forskningssed diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet.

Syftet med God forskningssed är att ge läsaren en möjlighet att orientera sig bland frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Publikationen vänder sig främst till forskare, inte minst de som är i början av sin karriär, för att underlätta för dem att fatta genomtänkta forsknings- och forskaretiska beslut.

God forskningssed - omarbetad version (2017)

Källa: Vetenskapsrådet 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin