Bloggar

Bloggar

Göteborgsforskare får årets Athenapris

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, har tilldelats professor Ann Hellström vid Sahlgrenska akademin. Ann Hellström har utvecklat en metod som kan rädda synen hos för tidigt födda barn.

Ann Hellström och hennes medarbetare har identifierat tillväxtfaktorn IGF-I som en viktig länk mellan för tidig födelse och kärlsjukdom i ögat. De har visat att de barn som har låga nivåer av tillväxtfaktorn IGF-I i blodet, efter födelsen, är de som utvecklar den allvarliga formen av kärlsjuka i ögat som kan leda till blindhet, så kallad prematuritets retinopati (ROP).

Läs hela artikeln på www.sahlgrenska.gu.se

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin