null

Bloggar

Göteborgsforskare får stöd till tre års forskning

Åtta forskare har beviljats stöd till varsin treårig forskartjänst av Hjärt-Lungfonden. Två av dem är verksamma vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

Hjärt-Lungfondens stöd går till forskning som tros kunna leda till nya och bättre behandlingar för alla som lider av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. En forskartjänst betyder att forskaren får sin forskning betald på hel- eller halvtid under tre år.

– Forskartjänsterna är en trygghet som ger forskaren arbetsro och möjlighet att nå resultat som kommer patienterna till del. Förutom forskartjänster delar Hjärt-Lungfonden också ut pengar till forskningen genom att finansiera olika forskningsprojekt, forskarmånader och forskarstipendier, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Totalt delar Hjärt-Lungfonden ut 205 miljoner kronor till svensk forskning under 2013. Det är en ökning med 23 miljoner jämfört med förra året. Hjärt-Lungfonden stödjer i första hand forskning med klinisk relevans, vilket betyder att forskningen ska omsättas i praktisk vård så snart som möjligt.

Malin Levin är docent vid Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och knuten till Wallenberglaboratoriet. Malin Levin beviljas stöd för sin forskning om hur hjärtat påverkas av den syrebrist som uppstår efter en hjärtinfarkt och hur förmågan att använda inlagrat fett i hjärtat påverkar hjärtfunktionen.

– Min forskning har potential att leda till ny kunskap och på sikt också leda till nya läkemedel mot hjärt-kärlsjukdom, säger Malin Levin.

Elmir Omerovic är docent och även han knuten till Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Elmir Omerovic forskar om stressinducerad kardiomyopati, mer känd som takotsubo eller "brustet hjärta". Det handlar om ett nytt syndrom som liknar akut hjärtinfarkt och oftast drabbar kvinnor i samband med negativ emotionell stress.

– För att kunna bota syndromet måste vi veta mer om vilka mekanismer som ligger bakom. Baserat på resultat från vår prekliniska forskning kommer vi att genomföra den första randomiserade behandlingsstudien i Sverige av patienter med takotsubo, säger Elmir Omerovic

Läs hela artikeln på Sahlgrenska akdemins webbplats. 

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin