null

Bloggar

Göteborgsforskare i miljardsatsning på nya ebolavacciner

 

EU satsar omkring två miljarder kronor på åtta projekt som ska utveckla, tillverka och administrera nya vacciner och diagnosmetoder för ebola. Forskare vid Sahlgrenska akademin medverkar i ett av forskningsprojekten.

Den omfattande satsningen sker inom EU:s och den europeiska läkemedelsindustrins gemensamma partnerorganisation Innovative Medicines Initiative (IMI) samt med stöd av EU:s ramprogram Horizon 2020.

I satsningen ingår totalt åtta forskningsprojekt som ska påskynda utvecklingen av ett ebolavaccin, med fokus på tillverkning, vaccinupptag och diagnostik. Projekten är i sin tur en del av ett bredare program kallat IMI Ebola+, som lanserats för att möta de stora utmaningar som den pågående ebola-epidemin innebär.

De åtta projekten har en total budget på 215 miljoner euro (ca 2 miljarder SEK) och samlar över 40 partners från läkemedels- och diagnostikindustrin, folkhälsoorganisationer, universitet och forskningsorganisationer, hjälporganisationer och bioteknikföretag i Europa, Afrika och USA.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, medverkar i ett forskningsprojekt som fokuserar på en vaccinkandidat som går under det vetenskapliga namnet vesikulär stomatit virusvektor Zaire Ebola vaccin, VSV-ZEBOV. 

– Världshälsoorganisationen har identifierat VSV-ZEBOV som en av de tre mest lovande ebola- vaccinkandidaterna, och kliniska prövningar pågår redan i Europa och Afrika. Vårt projekt bygger på detta arbete och syftar till att ytterligare utveckla VSV-ZEBOV. Med EU och IMI:s investering kan vi utnyttja kraften i toppmodern forskningsteknologi och samla in unik information om vaccinets styrka, kvalitet och säkerhet, säger forskaren Ali Harandi, ansvarig för Sahlgrenska akademins och Göteborgs universitets medverkan i projektet.
 

Läs hela artikeln på Sahlgrenska akademins webbplats. 

Om nyheten i media: 

Sahlgrenska forskar på ebolavaccin, SVT Västnytt 150116

Svenska forskare utvecklar vaccin mot ebola, DN 150117


 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin