null

Bloggar

Gothia Forum anordnar ny utbildning i medicinteknik

För första gången anordnar Gothia Forum en utbildning i medicinteknik den 22 november. Syftet är att ge deltagarna en överblick över gällande regelverk, grundläggande kunskaper om krav som ställs på medicintekniska produkter och en förståelse för hur dessa ska tillämpas. Kursen vänder sig till sjukvårdspersonal, verksamhetschefer och personer som behöver grundläggande kunskap om gällande regelverk och tillämpning för utveckling av medicintekniska produkter.

Anmälan sker via Regionkalendern. 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin