Bloggar

Bloggar

Gothia Forum bjuder in till ny workshop för forskningsenheter

Den 24 september bjuder Gothia Forum in till ett möte med fokus på avtal, kostnadsberäkning och fakturering. Syftet med mötet är kunskapsdelning, att få inspiration till att utveckla sin forskningsenhet samt att knyta kontakter med kolleger på andra forskningsenheter. 

Workshopen kommer att vara uppdelad i 4 delar/ämnen;   
- Första kontakterna med företaget
- Kostnadsberäkning
- Avtalsskrivande
- Genomförande av studie och fakturering

Under möte kommer även kort information om Avtalsprojekt att ges.  Projektet, vars syfte är att underlätta och förkorta avtalsprocessen för forskare, klinik och industri, har genomförts inom ramen för Kliniska Studier Sverige.  Katarina Nyström, jurist på Gothia Forum, kommer även delta på mötet.

All personal som arbetar på en forskningsenhet eller har intresse av klinisk forskning och dess organisation är välkomna. Särskilt välkomna är de som är involverade vid kliniska studier/prövningar där ett bolag är sponsor.

Du anmäler dig via regionkalendern >>

Har du frågor är du välkommen att kontakta Sandra Olsson, sandra.k.olsson@vgregion.se

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin