Bloggar

Bloggar

Gothia Forum utvecklar erbjudandet om projektstöd

Allt fler förfrågningar strömmar in till Gothia Forum om projektstöd i olika former. Det handlar till exempel om behov att hitta prövare och kliniker, hjälp att projektleda en studie, sätta upp en CRF eller hälsoekonomisk rådgivning.  – Det är anledningen till att vi nu stärker upp projektstödsfunktionen som är en frivillig resurs, berättar verksamhetschef Kaj Stenlöf.

Nu finns en projektstödsgrupp på plats där medarbetare på Gothia Forum med olika kompetens samarbetar för att kunna bemöta och ta hand om alla typer av förfrågningar. I gruppen ingår en projektledare, forskningsledare och två läkare. Tillsammans erbjuder de vägen in till ett enormt nätverk på sjukhus och vårdcentraler inom Västra Götlandsregionen.

Anneli Karlsmo är första kontaken in för den som söker projektstöd. Hon är nyanställd på Gothia Forum men har mer än 20 års erfarenhet projektstöd från olika kliniska forskningsorganisationer. Hon skall se till att alla förfrågningar tas om hand, fördelas och följs upp. Det kostar inget att få rådgivning och kontakter via Gothia Forum men önskar man ytterligare projektstöd görs en offert utefter de behov man har.

Vid förfrågningar från uppdragsgivare om möjligheten att genomföra en studie går projektstödsgruppen ut med frågan till lämpliga kliniker i regionen. Om någon klinik saknar resurser erbjuds stöd via Centrum för klinisk prövning (CTC) som kan genomföra allt från First-in-man till Fas IV- studier. Gothia Forum erbjuder också ytterligare projektstöd så som genomförbarhetsstudier (feasibility), kommunikation och kvalitetssäkring. – Vi skall underlätta för forskare att bedriva sina projekt helt enkelt, ibland fungerar vi bara som en kopplingspunkt och förmedlar kontakter medan vi i vissa fall driver projekt från början till slut.

Anne Börjesson-Hanson och Per-Anders Jansson är båda överläkare och har många års erfarenhet av att driva kliniska studier på Sahlgrenska universitetssjukhuset. De tillför läkarkompetens och specialistkompetens inom sina respektive forskarområden. Per-Anders inom diabetesforskning. och Anne inom psykiatri med särskilt intresse för Alzheimers sjukdom. 
– Det är givande att kunna dela med sig av de kontakter jag har med forskare och kliniker. Förhoppningsvis kan det bidra till att fler kliniska prövningar hamnar här och på längre sikt att patienter erbjuds bättre vård och behandling, säger Anne.

  – Jag vet hur det är få den här typen av studieförfrågningar som doktor och det är till stor hjälp i den här funktionen. Vi som doktorer värnar om patientperspektivet och är noga med att det vi gör ska gynna patienterna, säger Per-Anders.

Om någon behöver hjälp att driva ett projekt kan Jenny Palming anlitas som projektledare. Jenny är relativt nyanställd projektledare på Gothia Forum och har tidigare forskat kring diabetes och fetma på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
 – Jag hjälper framförallt till med akademiska och prövarinitierade studier men också när det behövs samordning av kliniker, exempelvis vid multicenterstudier i regionen.

För att följa upp hur det går med de kontakter som förmedlas via Gothia Forum har Anneli kontinuerliga uppföljningsmöten med de företag och samarbetspartners som har stora volymer av förfrågningar.
 – Vi kommer fortsatt att utveckla vårt erbjudande om projektstöd och det  styrs av de behov våra kunder har, avslutar Kaj Stenlöf.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin