Bloggar

Bloggar

Gothia Forums medarbetare ställer om

Gothia Forum har fått ställa om med anledning av covid-19 på flera sätt. Sex medarbetare från våra prövningsenheter har lånats ut till olika verksamheter, såsom infektionskliniken på Östra och dialysmottagningen på Mölndals sjukhus. Gothia Forums har dessutom ställt upp som entrévärdar, erbjudit kommunikationsstöd samt administrativ stöttning. En arbetsgrupp har bildats som bland annat tar fram rapporter och sammanställer statistik kring forskning om coronaviruset.  Under denna period erbjuds också kostnadsfritt stöd till forskning som rör covid-19.

Ninni Hedenquist, forskningssjuksköterska på Clinical Trial Center, CTC, har tillsammans med Anna Höglind, forskningssköterska, lånats ut till Infektionsmottagningen på Östra sjukhuset. De bidrar till en covid19-forskningsstudie kring läkemedlet Remdisivir. 

– Eftersom vi på CTC har stor erfarenhet av olika CRF-system (Case Report Form) kunde vi avlasta med just detta. Då forskningssköterskans roll ofta är att genomföra alla delar av en studie kunde övriga kollegor nu fokusera på det praktiska arbetet och vi på det administrativa, berättar Ninni. 

Ninni berättar att hon har avlastat i det  praktiska arbetet i studien för att bidra till att nå rekryteringsmålen för studien. 

–  Det känns bra att kunna avlasta ordinarie studiepersonal då vår uppgift är ganska tidskrävande. Vi är väl bekanta med RAVE, det CRF som används,  så det känns ”som hemma”.  Det känns  oerhört viktigt att man i en situation där sjukvården är hårt belastad kunna bidra med något.

Det pågår väldigt mycket coronaforskning i Sverige och världen. Just nu pågår nära 40 forskningsstudier i regionen. Magnus Gisslén leder forskningsstudien på Sahlgrenska om Remdesivir, ett läkemedel som man hoppas ska kunna ges till vissa covid-19-patienter. Hör Magnus Gisslén berätta mer om resultaten i Vetenskapsradion. 

Johanna Franzén, forskningssjuksköterska på PTC är en av dem som  lånats ut  till vård av Covid-19-patienter. Hon har nu arbetat snart fem veckor veckor på Infektionskliniken på Östra sjukhuset. 

– Det är väldigt annorlunda från det jag brukar göra. Men kul att få ett avbrott och få en inblick i en annan verksamhet. Det har varit ett strukturerat och bra välkomnande och jag har känt mig trygg hela tiden.

Till infektionskliniken kommer de patienter som behöver covid-vård, men inte intensivvård. Det är många säkerhetsrutiner att ta hänsyn till även om uppgifterna är ungefär desamma som på en vanlig vårdavdelning.

– Här gör jag det man kallar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Senast jag var på en vanlig vårdavdelning var jag precis nyutexad, det är nio år sedan. Det är lite som att cykla, det sitter ju någonstans även om man inte praktiskt har gjort det på länge. Men det som är nytt för mig är alla  säkerhetsrutiner, här kan jag inte bara gå in till en patient, berättar Johanna.  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har haft ett stort behov av stöttning i samband med pandemin, både i form av volontärer men också att medarbetare, med erfarenhet och kompetens inom vård, ställer upp genom att tillfälligt byta arbetsplats eller uppgifter.

– Det känns bra att göra nytta och att kunna hjälpa mina kollegor på sjukhuset, att kunna avlasta. Även om det handlar om att bara vända en patient i sängen vet jag att jag har avlastat en kollega. Men också samhällsmässigt känns det bra i hjärtat att man kan göra en insats. 

Läs mer på vår sida om covid19 >>

Bild: Johanna Franzén i skyddskläder och med en Pulsoximeter  i handen. Den används till att kontrollera syrehalten i blodet. 


 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin