null

Bloggar

Grundkurs i medicinteknisk utveckling

Den 16 mars bjuder Gothia Forum in till en halvdag om medicinteknisk utveckling. På kursen får du en överblick över gällande regelverk, grundläggande kunskaper om krav som ställs på medicintekniska produkter och en förståelse för hur dessa skall tillämpas.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal och innovationsstödjande verksamhet; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, verksamhetschefer, personer som behöver en grundläggande kunskap om gällande regelverk och tillämpning för utveckling av medicintekniska produkter.

Anmäl dig i regionkalendern här >>

 

 

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin