null

Bloggar

Hälsoekonomisk studie visar att partner till strokepatient riskerar sämre hälsa och livskvalitet

Josefine Persson, hälsoekonom på Gothia Forum och doktorand vid Sahlgrenska akademin har tillsammans med forskarteamet The Sahlgrenska Academy Study on Ischemic Stroke (SAHLSIS) kartlagt den självupplevda hälsan hos strokepatienters makar. Studien visar att livskvaliteten kan påverkas i nära ett decennium

Josefine PerssonStudien har uppmärksammas av bland andra American Heart and Stroke Association och studien publicerades i den ledande vetenskapliga tidskriften Stroke den 20 augusti.

 - Det är bra att hälsoekonomiska studier blir allt vanligare och får uppmärksamhet eftersom resultaten skapar underlag för beslut om fördelning av samhällets resurser i stort och hur sjukvården kan använda sina begränsade resurser på ett optimalt sätt, säger Josefine Persson.  

Generellt försämrad hälsa

Enligt studien riskerar makar till strokepatienter även en försämrad generell hälsa. Många makar upplever lägre livskvalitet även sju år efter insjuknandet. Enligt resultaten påverkas livskvaliteten i relation till den insjuknade partnerns grad av funktionshinder, kognitiva svårigheter och depressiva symtom.

– När din partner drabbas av en stroke kan det leda till begränsningar av dina egna aktiviteter och dina sociala relationer. Vår uppföljning är den första som beskriver yngre makars självupplevda hälsa i ett längre tidsperspektiv, och vi kan se att dessa begränsningar kan finnas även lång tid efter partnerns insjuknande, säger Josefine Persson.

Anpassat, långsiktigt stöd

Forskarnas slutsats är att strokepatienters sammanboende partners behöver erbjudas ett anpassat och långsiktigt stöd.

– Det är viktigt för samhället att ge stöd för att förhindra eller minska belastningen på makar. Våra resultat visar också att makarna i många fall lever ohälsosamt vilket gör att en samhällsinsats också skulle kunna syfta till att uppmuntra till en mer hälsosam livsstil.

Länk till artikeln publicerad i Stroke »
Ta del av pressmeddelandet från Sahlgrenska akademin »

Om studien i media

American Heart Association 
Everyday Health
Healthday
Medical Research
dailyRX News
MedicalXpress
Läkartidningen
forskning.se

Kontakt

Josefine Persson
josefine.persson@vgregion.se 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin