Bloggar

Bloggar

Hälsoekonomiskt seminarium om stroke

Lars-Åke LevinVar 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke vilket kan medföra ett stort lidande för patienter och anhöriga. Stroke är en dyr folksjukdom. Årligen nyttjas samhällsresurser för mer än 15 miljarder kronor.

Hur kan samhället använda sina begränsade resurser på ett optimalt sätt? Hur kan man motivera införandet av nya behandlingsstrategier? Hur skattas anhörigas insatser och bundenhet i detta sammanhang? Detta är frågor som Lars‐Åke Levin, professor i hälsoekonomi vid Linköpings Universitet, kommer att lyfta under ett hälsoekonomiskt seminarium med ett strokeperspektiv den 22 januari.

Lars‐Åke har lång erfarenhet av hälsoekonomi, både akademiskt och ur ett läkemedelsperspektiv. Han är ledamot i Läkemedelsnämnden vid Tandvårds och läkemedels‐förmånsverket. Lars‐Åke har nyligen visat att ett nytt dyrt blodförtunnande läkemedel, dabigatran, är ett kostnadseffektivt alternativ till warfarin som strokeprofylax vid förmaksflimmer.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Stroke Centrum Väst och Gothia Forum.

Du som är strokeintresserad är välkommen.Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat så anmäl dig i tid.

Tid: 22 januari 2013 kl. 15.00 – 16.30
Lokal: Utvecklingscentrum, Per Dubbsgatan 14 (5 trappor), Göteborg
Ta del av inbjudan i pdf.

Anmäl dig till Lotta Beaird:
lotta.beaird@vgregion.se
Tel 031 342 6036

  

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin