Bloggar

Bloggar

Här lägger vi grunden för framtidens sjukvård

Det senaste decenniet har antalet publikationer mellan Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin nära trefaldigats. Det är en trend som möter behovet av en alltmer högteknologisk sjukvård och som kräver samverkan mellan olika kompetenser. Den här positiva utvecklingen lyfts på konferensen Engineering Health som hålls den 20-21 mars i Göteborg.

Gothia Forum har tillsammans med Innovationsplattformen drivit programgruppen för konferensen som är ett samarrangemang mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers och Sahlgrenska akademin.

Konferensen siktar på att föra medicin och teknik närmare varandra genom att uppmärksamma och inspirera till mer forskning över gränserna. Konferensen, som hålls för andra gången, erbjuder forskare, studenter, läkare och företag möjlighet att utforska nya forskningssamarbeten och nya karriärvägar.

– Framöver får vi troligen se nya yrken och ny forskning växa fram. Redan nu planeras en utbildning om innovation och teknik för ST-läkare och kanske blir hybridyrken som hälften sjuksköterska, hälften ingenjör och tvärvetenskaplig forskning standard snarare än undantag, säger Ann-Marie Wennberg, Sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I en rapport framtagen i samband med konferensen presenteras resultat som visar att antalet sampublicerade forskningsartiklar mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Chalmers har ökat de senaste 10 åren. Mellan 2008 och 2018 publicerades tre gånger fler artiklar med forskare från både Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Chalmers, från 33 artiklar år 2008 till 88 artiklar år 2018.

Konferensen gästas bland annat av Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science och Johanna Bergman, projektledare på AI Innovation of Sweden - ett nationellt center som ska accelerera innovation och forskning inom praktiskt tillämpad AI.

Under dagarna presenteras aktuell forskning över gränserna. Ett exempel är hur AI kan göra infektionskliniken snabbare på att upptäcka sepsis – en infektionssjukdom som varje år drabbar cirka 30 000 svenskar. Det är ett samarbete mellan överläkare Lars Magnus Andersson på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ett forskarteam på Chalmers.

Källa: Sahlgrenska.se

Ta del av rapporten Engineering Health >>

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin