null

Bloggar

Hjärt-Lungfonden väljer SU för SCAPIS-pilot

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och Gothia Forum har gemensamt tagit hem uppdraget i konkurrensen med tre andra aktörer inom sjukvård och forskning. SCAPIS är ett av Sveriges största forskningsprojekt genom tiderna inom hjärta, kärl och lungor. Piloten kommer att genomföras med start 2012.

Ansökningarna har granskats av internationellt sakkunniga, därefter fattade Hjärt-Lungfondens styrelse sitt beslut den 17 juni.
- This is a well-designed proposal from an experienced group. Many of the proposed technologies are unique and the plans for follow-up care of incidental findings are well considered and state-of-the-art, menar Professor Russell V. Luepker, en av de internationellt sakkunniga.

Nya och bättre sätt att identifiera riskindivider

SCAPIS, Swedish CArdioPulmonary bioImage Study avser att under en treårsperiod kartlägga lung-, hjärt- och kärlfunktion hos 30 000 individer i åldrarna 50-65 år. Syftet är att hitta nya och bättre sätt att identifiera riskindivider. Resultatet blir en data-, bild- och biobank med detaljerad information som kommer att utgöra en källa för forskare i många årtionden framöver. Med hjälp av fem miljoner i anslag ska sjukhuset genomföra pilotstudien som innebär att man testar projektet i liten skala för att säkerställa genomförbarheten.

– I bedömningarna nämns att vi har en bra organisation och att projektet är väl förankrat vid både forskningscentrum, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi har ett etablerat nationellt nätverk med representanter för alla universitetssjukhus för att genomföra bästa möjliga pilot-studie, säger Göran Bergström, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor i kardiovaskulär forskning vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet och samordnare av pilotstudien i Göteborg.

Pilotstudie med 1000 slumpvis utvalda

Pilotstudien kommer att utföras på Centrum för klinisk prövning (CTC) som har gedigen erfarenhet av större studier och att hantera stora patientflöden. I piloten kommer 1000 slumpvis utvalda personer bosatta i Västra Götalandsregionen ingå. För dem innebär det möjligheten att få en extremt grundlig undersökning och ett kvitto på sin hälsa. Gothia Forum är fortsatt engagerade som projektsamordnare.
– Vi har ansvar för koordineringen av studien, det är oerhört många moment så det blir en stor utmaning. Det här är ett väldigt spännande projekt som kräver mycket logistiskt men kommer att ge fantastiska möjligheter för forskning nu och i framtiden. säger Camilla Palmqvist, projektledare på Gothia Forum.
 

Fokus för forskningsprojektet SCAPIS

  • Identifiera individuella risker för plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.
  • Upptäcka KOL i ett tidigt skede för att bättre kunna behandla sjukdomen.
  • Upptäcka eventuell risk för andra lungsjukdomar.
  • Förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling.

 

 

 

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin