null

Bloggar

Horisont 2020 - med sikte på framtidens hälso- och sjukvård

Hur kan EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 bidra till att möta utmaningar och behov som Västra Götaland och dess hälso- och sjukvård står inför? Hur kan Horisont 2020 bidra till
att lösa gemensamma utmaningar och bidra till tillväxten i regionen?

Den 19 maj hålls ett regionalt samverkansmöte om forskning och innovation inom hälsa och sjukvård i Göteborg med syftet att öka deltagandet i Horisont 2020 - en prioriterad del av Västra Götalandsregionens Life Science arbete.  Detta möte är ett viktigt steg i att medvetandegöra anställda inom hälsa, vård och omsorg samt Västra Götalandsregionens politiska och tjänstemannaledning om möjligheterna med Horisont 2020.

Med nästan 80 miljarder euro under sju år (2014-2020) är Horisont 2020 ett av världens största forsknings- och innovationsprogram. Det finns många intressanta möjligheter för sjukvården att delta i de innovations- och utvecklingsprojekt som utlyses. EU efterfrågar sjukvårdsaktörers medverkan i projekten. Deltagare behöver inte ha forskningsbakgrund men väl ett utvecklingsintresse.

Från och med den 1 juni 2015 utökar Gothia Forum sin organisation med ett "Grant Office" som bland annat kommer ha uppdraget att stimulera och stödja hälso- och sjukvårdens deltagande i ovanstående strategiska ansökningar.

Läs mer om samverkansmötet den 19 maj här 

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin