null

Bloggar

ICH GCP uppdateras efter 20 år – Vad är “nytt”

Apotekarsocieteten och Nätverket Kliniska Prövningar Västra Götaland arrangerar föreläsningen ICH GCP 20 år senare den 5 oktober i Hjärtats aula på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Medlemmar i Apotekarsocieteten deltar gratis, övriga betalar 100 kr vid anmälan.

GCP är förkortning för Good Clinical Practise och är en internationell etisk och vetenskaplig standard för att designa, genomföra, dokumentera och rapportera studier som genomförs på människor.

Det mest använda GCP-systemet är det som definieras av International Conference on Harmonisation (ICH). ICH GCP är en gemensam kvalitetsstandard för EU, Japan och USA för att skapa acceptans sinsemellan av kliniska data som produceras i dessa områden.

För mer information och anmälan.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin