Bloggar

Bloggar

Implementering av kvalitetssystem

Nu går utvecklingssatsningen kring kvalitetssystem och arbetsprocesser inom ramen för Kliniska Studier Sverige in i implementeringsfas. Ulrika Logren (enhetschef Gothia Forum) leder utvecklingssatsningen i samarbete med samtliga övriga regionala noder.

Syftet med utvecklingssatsningen är att bidra till ökad kvalitet och effektivitet i genomförandet av kliniska studier. Nu skall de förslag som tagits fram vidareutvecklas och implementeras. Det innebär bland annat att ta fram förslag på hur noderna ska arbeta med QA, hur nationell samverkan ska ske och hur man kan nå ut med kompetensen till andra kliniker, forskare och samarbetspartners. Dessutom ingår att få ett fungerande QA-nätverk för nodorganisationerna på plats.

Läs hela artikeln på kliniskastudier.se

För mer information kontakta projektledare: ulrika.logren@vgregion.se

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin