Bloggar

Bloggar

Initiativ för att vända nedgång inom kliniska prövningar

Ett av de initiativ som Gothia Forum och Västra Götalandsregionen stöttar genom finansiering och engagemang är den aktivitet som leds av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademi) för att stärka kliniska prövningar i Sverige. Projektet kallas ”Prövning för svensk medicin” och initiativet är en följd av att vi sett en nedgång i antalet kliniska prövningar under en lång tid i Sverige.

Antalet påbörjade kliniska läkemedelsprövningar har nästan halverats från 2004 till 2011, med en nedgång från 262 till 135. Antalet enheter som var engagerade i kliniska prövningar, dvs. sjukhuskliniker eller vårdcentraler, minskade under samma period från 1063 till 544. Och antalet patienter som deltog i prövningar minskade ännu tydligare – från 8207 patienter år 2004 till 3222 patienter år 2011. (Källa: FUU-rapporten 2012, LIF.

  – Det är tyvärr en negativ trend i hela landet för kliniska prövningar. I Västra Götalandsregionen menar vi att det behövs en samordning nationellt. Den satsning som vi har gjort tillsammans med akademi, sjukvård och industri genom Gothia Forum är en modell som har visat sig framgångsrik och efterfrågad. Den skulle dock behöva skalas upp för att skapa effekt för hela Sverige, säger Marika Hellqvist Greberg, regionutvecklare ansvarig för life-science på Regionutvecklingssekretariatet.

Gothia Forum är inbjudna att delta som presentatör när IVA anordnar en hearing den 8 oktober. Då skall aktörer från akademin, industrin och sjukvården diskutera ett förslag om att skapa en neutral arena för tankeutbyte och diskussioner om vad som krävs för att det ska bli mer attraktivt för industrin att förlägga fler kliniska prövningar här.

Om man får positiv respons på hearingen kommer det att bildas en styrgrupp för projektet med ett tiotal personer. Carola Lemne, med lång erfarenhet hos olika aktörer inom kliniska prövningar och idag VD och koncernchef i Praktikertjänst har utsetts till ordförande i styrgruppen.

Läs artikel även på life-time.se

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin